Kartoffeltyskerne på Alheden

Gå tilbage til forrige side

Indkaldelse: Generalforsamling 2018

Indkaldelse til ordinær generalforsamling
i Kartoffeltyskerne på Alheden den 21. april 2018 kl. 14 på Aktivitetscentret, Park Alle, Frederiks med minislægtstræf fra kl. 10.

Foreløbig dagsorden:
1. Valg af dirigent (Forslag: Teddy Greibe Jensen)
2. Bestyrelsens beretning ved formanden
3. Regnskab
4. Indkomne forslag
A:
Bestyrelsen foreslår sammen med Klaus Vilner ændringsforslag til § 4. stk. 12:
Generalforsamlingen kan i tvingende situationer frem til den førstkommende ordinære generalforsamling vælge en suppleant til bestyrelsen eller en anden person, der ikke er medlem af bestyrelsen, til kasserer.
I tvingende situationer kan bestyrelsen desuden for perioden frem til den førstkommende ordinære generalforsamling udpege en suppleant til bestyrelsen eller en anden en person, der ikke er medlem af bestyrelsen, til at fungere som kasserer.
Bestyrelsen er i disse situationer fortsat ansvarlig for foreningens økonomi, og årsregnskab og eventuelt budget for foreningen skal forelægges for bestyrelsen til godkendelse, før de præsenteres for generalforsamlingen.
Bestyrelsen kan til enhver tid vælge et bestyrelsesmedlem eller en suppleant til bestyrelsen som kasserer til afløsning for en kasserer, der ikke er medlem af bestyrelsen.
B:
Bestyrelsen foreslår: Foreningen afsætter et beløb på max. 20.000 kr. til indledende undersøgelse af muligheden for evt. genopførelse af Sandkærgårdeladen i Grønhøj. Undersøgelserne inddrager også muligheden for at inddrage det nuværende kartoffeltyskermuseum i foreningen ”Liv på Alhedens” mulige projekt om et museum m.v. ved Grønhøj kro. Beløbet betales i givet fald fra museumskontoen, så driftskontoen (kontingentet) ikke påvirkes heraf.
5. Fastsættelse af kontingent for 2019:
Bestyrelsen foreslår et kontingent på 125 kr.
6. Valg af
A:
4 bestyrelsesmedlemmer for 2 år. På valg er:
Jan Hyllested, Randers, Svend Aage Rasmussen, Karup, Ruth Randeris, Brørup, (ønsker ikke genvalg) og Henrik Døssing, Silkeborg.

Bestyrelsen foreslår valg af
a) Jan Hyllested, Randers (genvalg)
b) Svend Aage Rasmussen.(genvalg)
c) Lissi Møller Kristensen, Ølgod (nuværende suppleant)
d) Henny Basse Krog, Århus (nuværende suppleant)
B:
a) Valg af 1 suppleant for en 2- årig periode. Bestyrelsen foreslår valg af Marianne Frank, Brædstrup – afhængig af bestyrelsesvalget vedr. de nuværende suppleanter)
b) Valg af en suppleant for en 1-årig periode: Bestyrelsen foreslår Niels Martin Riis, Ans – afhængig af bestyrelsesvalget.
C:
Valg af en revisor (2-årig periode)
Flemming Lauth Nielsen er villig til valg (nuværende suppleant Erik Hjorth ønsker ikke genvalg).
D:
Valg af revisorsuppleant:
a) Klaus Vilner er villig til valg.(På valg er Flemming Lauth Nielsen (ER revisorkandidat)
B) Bent Phielbert er villig til valg.
Til alle valg kan der foreslås kandidater på selve generalforsamlingen.
7. Eventuelt

Der kan kun behandles forslag, der er optaget på den endelige dagsorden. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal ifølge vedtægterne sendes til formanden, så de kan være bestyrelsen i hænde senest den 7. april 2018.
Den endelige dagsorden vil blive offentliggjort på foreningens hjemmeside 8 dage før generalforsamlingen.
Bestyrelsen

Dagens program
:
Kl. 10.00 Minislægtstræf. (Trådløst gæsteinternet – kode fås via sms)
Kl. 12.00 Frokost. 3 håndmadder (50 kr.). Kun mod forudbestilling på mail frokostgf@kartoffeltysker.dk eller telefon til Anna Dürr senest 11. april. Egen mad kan medbringes. Øl/vand kan medbringes eller købes.
Kl. 13.00: Inger Brauner læser noveller af folkemindesamleren Evald Tang Kristensen, der har skrevet om livet på heden samt Selma Lagerlöfs fortællinger om småkårsfolks liv på landet.  
Kl. 13.45: Kaffe. Foreningen er vært.
Kl. 14.00: Generalforsamling

Opdateret 21. februar 2018
© Udarbejdet af ThiseWeb.dk