Kartoffeltyskerne på Alheden

Bestyrelsen

Aksel Kramer, Formand
Præsteholmen 3
2630 Taastrup

Mobil: 31907627
Mail: formand@kartoffeltysker.dk
Ansvarshavende redaktør af medlemsbladet.
Webmaster for hjemmesiden.
Medlem af økonomiudvalg, busudvalg og museumsudvalg. Er tilknyttet øvrige udvalg.

Redigeret 19. august 2021
 
Marianne Frank, Næstformand
Bredgade 1. 3 th
8740 Brædstrup

Mobil: 40 27 26 32
Mail: refsgaard@surfmail.dk
Medlem af Økonomiudvalget og Kalenderudvalget.

Redigeret 1. juli 2022
 
Anna Dürr, Sekretær, Æresmedlem
Søndersøvej 47
8800 Viborg

Mobil: 21447147
Mail: sekretaer@kartoffeltysker.dk
Modtager: Ind- og udmeldelser, bestillinger på bøger, velkomstskrivelser, tilmeldinger til arrangementer.  Udsender medlemsblade, bogbestillinger,  fakturaer og rykkerskrivelser m.v. Laver medlemslisten, der udsendes sidst på året.
Medlem af Museumsudvalget og slægtsudvalget.

 
  Betty Rasmussen , Kasserer
Aarestrupvej 83
7470 Karup

Telefon: 61319635
Mail: kasserer@kartoffeltysker.dk
Varetager foreningens bankforbindelser, betalinger og fører regnskabet. Samarbejder med sekretæren om ind- og udmeldelser, kontingentindbetalinger,ture, medlemslisten samt øvrige medlemsopgaver.

Redigeret 26. april 2022
 
Jan Hyllested, Bestyrelsesmedlem, Æresmedlem
Rypevej 38
8930 Randers NØ

Mobil: 50598286
Mail: janhyllested@gmail.com
Medlem af slægtsudvalg og busudvalg. Arbejder med slægtsoplysninger og besvarer spørgsmål om disse. Er med til idéudvikling vedr. foreningens busture og udarbejder sammen med busudvalget bushefter.

 
Anne Marie Otte, Bestyrelsesmedlem
Vestre Alle 17
7800 Skive

Telefon: 97528048,
Mobil: 21791527
Mail: ottekaas@post3.tele.dk
Medlem af Økonomiudvalg, Museumsudvalg og Busudvalg
 
Henny Basse Krog, Bestyrelsesmedlem
Ellebrinken 5
8520 Lystrup

Mobil: 4086 2981
Mail: henny.b.krog@gmail.com
Medlem af kalenderudvalget.

Redigeret 19. august 2021
 
Martin Riis Thomsen, Suppleant
Bakkelund" Gl. Kongevej 21
8643 Ans

Mobil: 24433396
Mail: grottelbunker@hotmail.com


Opdateret 22. april 2018
 
  Alex Pedersen, Suppleant
Elmevej 25
9800  Hobro

Telefon: 40387959
Mail: nymm@outlook.dk
Foto undervejs.
 
© Udarbejdet af ThiseWeb.dk