Kartoffeltyskerne på Alheden

Bestyrelsen

Aksel Kramer, Formand
Præsteholmen 3
2630 Taastrup

Mobil: 31907627
Mail: formand@kartoffeltysker.dk
Ansvarshavende redaktør af medlemsbladet.
Webmaster for hjemmesiden.
Medlem af økonomiudvalg, busudvalg og museumsudvalg. Er tilknyttet øvrige udvalg.

Redigeret 19. august 2021
 
Marianne Frank, Næstformand
Bredgade 1. 3 th
8740 Brædstrup

Mobil: 40 27 26 32
Mail: refsgaard@surfmail.dk
Medlem af Økonomiudvalget og Kalenderudvalget.

Redigeret 1. juli 2022
 
Anna Dürr, Sekretær, Æresmedlem
Søndersøvej 47
8800 Viborg

Mobil: 21447147
Mail: sekretaer@kartoffeltysker.dk
Modtager: Ind- og udmeldelser, bestillinger på bøger, velkomstskrivelser, tilmeldinger til arrangementer.  Udsender medlemsblade, bogbestillinger,  fakturaer og rykkerskrivelser m.v. Laver medlemslisten, der udsendes sidst på året.
Medlem af Museumsudvalget og slægtsudvalget.

 
Betty Rasmussen , Kasserer
Ericavej 28
7470 Karup

Telefon: 61319635
Mail: kasserer@kartoffeltysker.dk
Varetager foreningens bankforbindelser, betalinger og fører regnskabet. Samarbejder med sekretæren om ind- og udmeldelser, kontingentindbetalinger,ture, medlemslisten samt øvrige medlemsopgaver.

Redigeret 16. februar 2024
 
Jan Hyllested, Bestyrelsesmedlem, Æresmedlem
Rypevej 38
8930 Randers NØ

Mobil: 50598286
Mail: janhyllested@gmail.com
Medlem af slægtsudvalg og busudvalg. Arbejder med slægtsoplysninger og besvarer spørgsmål om disse. Er med til idéudvikling vedr. foreningens busture og udarbejder sammen med busudvalget bushefter.

 
Anne-Marie Lajer, Bestyrelsesmedlem
Bellingevej 99
5250 Odense

Telefon: 65 96 10 31

 
Henny Basse Krog, Bestyrelsesmedlem
Ellebrinken 5
8520 Lystrup

Mobil: 4086 2981
Mail: henny.b.krog@gmail.com
Medlem af kalenderudvalget.

Redigeret 19. august 2021
 
Martin Riis Thomsen, Suppleant
Bakkelund" Gl. Kongevej 21
8643 Ans

Mobil: 24433396
Mail: grottelbunker@hotmail.com


Opdateret 22. april 2018
 
  Alex Pedersen, Suppleant
Elmevej 25
9800  Hobro

Telefon: 40387959
Mail: nymm@outlook.dk
Foto undervejs.
 
© Udarbejdet af ThiseWeb.dk