Kartoffeltyskerne på Alheden

Æresmedlemmer

Anna Dürr, Æresmedlem, udnævnt 3. november 2012

Anna har fra foreningens start forsket i slægterne, deltaget som  rejseleder på og udvikler af foreningens busture. Hun holder fortsat sammen på foreningen med sit solide, store arbejde som sekretær.
 
Verner Dürr, Æresmedlem, udnævnt 3. november 2012

Verner Dürr har fra foreningens start været med i udviklingen af turene til Tyskland og gennem flere år siddet i bestyrelsen med 16 år som kasserer og garant for foreningens sunde økonomi.
 
Jan Hyllested, Æresmedlem. Udnævnt 25.april 2015.

Udnævnt ved foreningens 30-åsjubilææum. Begrundelsen er udover 30-årigt medlemskab og arbejde i bestyrelsen specielt hans store forskning i Tyskland om slægternes historie før de kom til Danmark.

Opdateret 26. april 2015
 
© Udarbejdet af ThiseWeb.dk