Kartoffeltyskerne på Alheden

Æresmedlemmer

Anna Dürr, Æresmedlem, udnævnt 3. november 2012

Anna har fra foreningens start forsket i slægterne, deltaget som  rejseleder på og udvikler af foreningens busture. Hun holder fortsat sammen på foreningen med sit solide, store arbejde som sekretær.
 
Jan Hyllested, Æresmedlem. Udnævnt 25.april 2015.

Udnævnt ved foreningens 30-åsjubilææum. Begrundelsen er udover 30-årigt medlemskab og arbejde i bestyrelsen specielt hans store forskning i Tyskland om slægternes historie før de kom til Danmark.

Opdateret 26. april 2015
 
Svend Aage Rasmussen, Æresmedlem udnævnt 23. april 2022

Svend Aage kom i bestyrelsen i 1998. De første mange år stod han med stor kompetence og bestemthed, men altid venligt, for arbejdet med at leje lokaler til foreningens arrangementer. Ikke så enkelt, som det lyder. Borde og stole i Aktivitetscentret skulle stå nøjagtigt, som vi overtog det. Nye bestyrelsesmedlemmer lærte hurtigt at respektere Svend Aages arbejdsfacon og arbejdslederegenskaber.
Fra 2017 overtog han kassererarbejdet. Også det blev udført med præcision og omhu. Vi kunne altid være tryg ved Svend Aages regnskaber.
 
Verner Dürr, 23. februar 1931 - 6. juni 2022. Æresmedlem 2012-2022.

Verner Dürr blev udnævnt til æresmedlem 3. november 2012. Han var fra foreningens start med i udviklingen af turene til Tyskland og var gennem flere år i bestyrelsen, bl.a. 16 år som kasserer og garant for foreningens sunde økonomi

Opdateret 8. juni 2022
 
© Udarbejdet af ThiseWeb.dk