Kartoffeltyskerne på Alheden

Om "Kartoffeltyskerne på Alheden"


”Kartoffeltyskerne på Alheden” blev stiftet  1985 som en efterslægtsforening af kartoffeltyskerne.

Indmeldelse kan ske til Anna Dürr på mail sekretaer@kartoffeltysker.dk
Kontingentet for 2024 er 125 kr.

Det kan indbetales til Sydbank Reg.nr. 7045 kontonummer 1211810 eller MobilePay 662810 (Husk Formål og afsender). Beregnet til kontingent, og daglig drift - ikke ture eller museumsformål. Her bruges de relevante konti, - se under Bestyrelsen, Nyttige oplysninger.

For udlandsbetalinger:
IBAN: DK2570450001211810,  BIC/SWIFT: SYBKDK22
Spørgsmål om medlemskab i øvrigt besvares også af Anna Dürr


Hvem er kartoffeltyskerne?

I1985 stiftede 29 efterkommere af kartoffeltyskerne, tyskere, der i årene 1759-61 kom til Jylland efter indbydelse af kong Frederik den Femte for at opdyrke heden. Rejsen skete til fods fra Frankfurt i flere grupper. Den første rejste den 28. august 1759. De første ankom efter ca. 6 uger til Fredericia. Den første vinter boede mange i Fredericia, senere blev nogle indkvarteret i Kolding og Vejle, indtil de kunne bo på heden. Den 17. maj 1760 blev de første bosat i kolonien Havredal på Alheden - deraf betegnelsen "kolonister". Kolonien Grønhøj fik sine første tyske beboere den 22. juli. Senere blev nogle bosat i mindre kolonisamfund som Frederiksdal, Gråmose med flere syd for de to store kolonistbyer. Andre blev bosat på Randbøl Hede. To par kom til Tikøb i Nordsjælland.
Heden var ikke velegnet til korndyrkning. De begyndte derfor hurtigt at dyrke kartofler, som bl.a. blev solgt på markedet i Viborg - formentlig deraf navnet ”kartoffeltyskere”.

De fleste af foreningens medlemmer er efterkommere af kolonister fra Alheden, Randbøl Hede samt Nordsjælland. Medlemskabet er dog åbent for enhver med interesse i kartoffeltyskerne. Medlemmerne er i dag bosat over hele landet - enkelte endda i udlandet.

I 1959 rejste efterkommere af kolonister på Alheden en mindesten på kirkegården i Frederiks til minde om 200-året for de første kolonisters ankomst. På stenen stod 29 slægtsnavnene på mandlige kolonister, som efterkommerne følte, havde tilknytning til Grønhøj, Frederiks og Havredal. Stenen blev delvist finansieret ved indsamling blandt efterkommere. I dag er der 30 navne, da foreningen senere betalte for at få Gantzhorn tilføjet.

"De Danmarks sønner blev" nævner stenen. I vor  kønspolitisk bevidste tid hæfter nogle sig ved, at den i datidens ånd ikke omtaler kvinderne. Den er dog stadig et værdifuldt minde, som vi værner om. I nutidens ånd og den større viden, vi har om de første kolonister, rejste foreningen den 6. november 2016 en mindesten ved Grønhøj Kro som supplement til stenen i Frederiks med de mandlige slægtsnavne, der ikke står på Frederiksstenen samt navnene på de blivende kvindelige kolonister. (Til venstre:Mændene - ud for dem til højre: De kvindelige - se nedenstående fotos - klik for stort format).

Hvis man ønsker kontrollerede oplysninger om de første 5 - 6 generationer af kartoffeltyskerslægter, der blev heroppe (frem til starten af ca. 1900-tallet) eller spørgsmål om man er kartoffeltyskere ud fra ens direkte kartoffeltyskerslægtslinie kan man rette henvendelse til foreningens sekretær Anna Dürr på mail sekretaer@kartoffeltysker.dk eller telefonisk (se under bestyrelsen). Medlemmer af foreningen kan derudover få hjælp til udarbejdelse af ens slægtstavle til de første kartoffeltyskerindvandere.

Efter den første bosættelse fortsatte tilstrømningen af sydtyske kolonister. De, der kom i 1762 og senere,  kom dog ikke til Alheden, men blev bosat i hertugdømmet Schleswig, hvor Frederik den 5. var hertug. Efterkommerne af disse har haft deres egen forening Plaggenhacke, som os bekendt er ophørt 1. januar 2024

Opdateret 9. januar 2024© Udarbejdet af ThiseWeb.dk