Kartoffeltyskerne på Alheden

Om "Kartoffeltyskerne på Alheden"


29 efterkommere af kartoffeltyskerne dannede i 1985 en efterslægtsforening ”Kartoffeltyskerne på Alheden”.

De var efterkommere af de tyskere, der i årene 1759-61 tog mod kong Frederik den Femtes tilbud om at opdyrke heden. Den første gruppe af disse tyskere udvandrede fra Frankfurt den 28. august 1759 til fods til den jyske hede. De skulle bo i kolonier på Alheden. Derfor betegnelsen ”kolonister”. De første egentlige bosættelser var den 17. maj 1760 i Havredal og 22. juli i Grønhøj. En del blev bosat i mindre kolonisamfund syd for de to store kolonistbyer.  De begyndte hurtigt at dyrke kartofler, som blev solgt på markedet i Viborg - formentlig deraf navnet ”kartoffeltyskere”.

I dag er foreningens medlemmer primært efterkommere efter kolonister bosat på Alheden, på Randbøl Hede samt Nordsjælland. Medlemskab er dog åbent for enhver, der har interesse i kartoffeltyskerne.

På kirkegården i Frederiks blev der ved 200-års-jubilæet i 1959 for de første tyske kolonisters ankomst til Jylland i 1759 rejst en mindesten over 29 familier blandt kolonisterne. Den blev opført af efterkommere, der i 1959 følte, det var de navne, som  havde tilknytning til Grønhøj og Havredal. Den blev delvist finansieret ved indsamling blandt efterkommere af de 29 slægter.

 Der står i dag 30 navne, da Gantzhorn er blevet tilføjet senere.

Selv om stenen ikke indeholder navnene på alle de kolonister, der kom, er den et væsentligt minde, som foreningen gerne vil værne om.

Foreningen har slægtsoplysninger med kontrollerede oplysninger om de første 5 - 6 generationer af de kartoffeltyskerslægter, der blev heroppe (frem til starten af 1900-tallet). Spørgsmål om ens direkte kartoffeltyskerslægtslinie kan rettes til foreningens sekretær Anna Dürr på mail sekretaer@kartoffeltysker.dk eller telefonisk (se under bestyrelsen).

Indmeldelse kan ske ved henvendelse til Anna Dürr på mail sekretaer@kartoffeltysker.dk  

Kontingentet er i 2016 100 kr.. Fra 2017 er det 110 kr. Spørgsmål om medlemskab i øvrigt besvares også af Anna Dürr.

.

Opdateret 23. august 2017
 

© Udarbejdet af ThiseWeb.dk