Kartoffeltyskerne på Alheden

Kontingent for 2024 og generalforsamling og medlemsblad

Kontingentet for 2024 på 125 kr. pro person  forfalder 1. april. Det anses som rettidigt betalt, hvis det er registreret ved generalforsamlingens begyndelse den 27. april kl. 14.30. 
Betaling på konto nr. Reg nr. 7045 kontonr. 1211810 eller
MobilePay: 662810.
Anfør navn og om muligt medlemsnummer. 

Se indkaldelsen til generalforsamlingen på link   http://kartoffeltysker.dk/Pages/vismr.asp?soeg=&id=458&returpage=aktivitet.asp?id=1

Medlemsbladet med bl.a. indkaldelsen til generalforsamling, omtale af turen til Altona seneste nyt om museet og bestyrelsens arbejde er afleveret til trykkeriet. Det kan forventes at være hos medlemmerne omkring 7. marts

Opdateret 22. februar 2024

© Udarbejdet af ThiseWeb.dk