Kartoffeltyskerne på Alheden

Gå tilbage til forrige side

Generalforsamling 2024

Generalforsamlingen 27. april 2024 kl. 14.30 på Aktivitetscentret, Park Allé 2, Frederiks, 7470 Karup

Foreløbig dagsorden:

1. Valg af dirigent (Forslag Teddy Greibe)

2. Bestyrelsens beretning ved formanden.

3. Regnskab ved kassereren.

4. Indkomne forslag.
5. Fastsættelse af kontingent for 2025 på baggrund af budgetforslag.

Forslag 150 kr.
Budgetforslag danner alene baggrund for kontingentforslaget. Budgettet er som sådan ikke til afstemning på generalforsamlingen, kun kontingentet.

6. Valg af

a) 4 bestyrelsesmedlemmer for 2 år. På valg er:

  • Jan Hyllested, Randers, (genopstiller)
  • Marianne Frank, Brædstrup (genopstiller)
  • Betty Rasmussen, (genopstiller)
  • Henny Basse Krog, Lystrup (genopstiller ikke)
    Kirsten Bräuner, Kjellerup, er villigt til valg.

b) Bestyrelsessuppleant for en 2-årig periode: Alex Pedersen, Hobro. Genopstiller.

c) Revisor for en 2-årig periode: Flemming Lauth Nielsen, Århus, (Genopstiller)d) 

d) 2 revisorsuppleanter for 1-årig periode: Klaus Vilner, Sdr. Resen (genopstiller) samt Inger Gjesager, Skive. (genopstiller)

 7. Eventuelt.

Forslag, der ønskes behandlet under pkt. 4 skal være foreningen ved formanden i hænde senest den 13. april. De vil blive offentliggjort her på siden efterhånden som de indkommer. 
Vedr. valg kan der opstilles kandidater på generalforsamlingen. Evt. nye kandidater vil blive offentliggjort her på siden i det omfang, de melder sig
.

Dagens Program:

Kl. 10.00: Minislægtstræf åbent for alle. Mulighed for at få oplysninger om sin slægt samt udveksle slægtsoplysninger.

OBS: KL. 10.00: Virkelighedens von Kahlen. Mødested Kongenshus Parkering: Bjarne Nørgård guider og fortæller om virkelighedens Von Kahlen. Vi får vist matriklen, hvor von Kahlen boede. (Ikke egnet for gangbesværede.) 

·      Kl. 12.00: Frokost Egen mad eller køb af smørrebrød - kun mod forudbestilling:

a: 2 stk. til 45 kr. (nyt)!

b) 3 stk. for 60 kr. 
Bindende forudbestilling telefonisk til foreningens sekretær Anna Dürr eller gerne på mail:
frokostgf@kartoffeltysker.dk
Frokosten åben for alle. 
Mulighed for forudbetaling 
på konto Reg. nr. 7045 kontonr. 1211810 eller Mobile Pay  662810 senest den 20. april. Husk at anføre navn, om muligt med anførsel af medlemsnummer.


Kl. 14.00: Kaffe i Aktivitetscentret Frederiks for medlemmer. Ægtefæller, der ikke er medlemmer kan deltage mod afgift på 30 kr. til kaffe.

Kl. 14.30: Generalforsamling. For medlemmer og godkendte gæster (Eks. ægtefæller, der ikke er medlemmer.)

Ret til ændringer forbeholdes.

Opdateret 22. februar 2024© Udarbejdet af ThiseWeb.dk