Kartoffeltyskerne på Alheden

Gå tilbage til forrige side

Generalforsamling 2024

Generalforsamlingen 27. april 2024 kl. 14.30 på Aktivitetscentret, Park Allé 2, Frederiks, 7470 Karup

Endelig dagsorden:

1. Valg af dirigent . Teddy Greibe valgt.

2. Bestyrelsens beretning ved formanden blev godkendt.

3. Regnskab ved kassereren blev godkendt..

4. Indkomne forslag. Der var ikke indkommet forslag. 
5. Fastsættelse af kontingent for 2025 på baggrund af budgetforslag.
Fastsat til 
150 kr.

6. Valg af

a) 4 bestyrelsesmedlemmer for 2 år.
Der valgtes uden afstemning:

  • Jan Hyllested, Randers, 
  • Marianne Frank, Brædstrup 
  • Betty Rasmussen, Karup
  • Kirsten Bräuner, Kjellerup 

b) Bestyrelsessuppleant for en 2-årig periode: Alex Pedersen, Hobro. Valgt

c) Revisor for en 2-årig periode: Flemming Lauth Nielsen, Århus, Valgt

d) 2 revisorsuppleanter for 1-årig periode: Klaus Vilner, Sdr. Resen samt Inger Gjesager, Skive genvalgtes begge. 

 7. Eventuelt. Intet til referat. 

Opdateret 28. april 2024
© Udarbejdet af ThiseWeb.dk