Kartoffeltyskerne på Alheden

Gå tilbage til forrige side

Liv på Alheden - og kartoflens univers

Opdateret 28. oktober 2018:
Kroejer Gregers Laigård, Grønhøj kro, har sammen med turismekonsulent Britta Leth et ideudkast til  et oplevelsescenter om kartoflen og dens betydning - ikke mindst på Alheden, En del af dette center skulle være et museum. Vi er positive overfor tankerne om et "nyt" kartoffelmuseum, hvor vort nuværende kan indgå som en del.
Samtidig pressede vi på med at få Sandkærgårdeladen med i overvejelserne - selv om laden evt. kan genopføres uden direte at være en del af oplevelsescentret.

Planerne har fået en del mere substans efter foreningen Liv på Alheden har fået tilstrækkeligt med midler til at indlede et forprojekt, der starter den 1. oktober 2018.

På Kartoffeltyskerforeningens generalforsamling i april 2018 bevilgede medlemmerne 20.000 kr. til dette forprojekt.  Foreningens interesse er dog stadig først og fremmest museumsdelen vedr. kartoffeltyskerne - samt genopførelse af laden - i eller uden for projektet. .

Man kan få nærmere oplysninger om medlemskab hos Gregers Laigård, Grønhøj Kro på mail info@livpaaheden.dk ;og/eller melde sig ind facebookgruppen "Liv på Alheden".

Begge dele er gratis. Hvis man ønsker at øge muligheden for et fremtidigt nyt kartoffeltyskermuseum - evt. i Sandkærgårdeladen?! - vil det være en god mulighed at markere dette på denne måde.
Vedr. Sandkærgårdeladen:
Laden er nu overdraget til Kartoffeltyskerne på Alheden. der er indået en brugsret for foreningen til genopførelse af laden i grønhøj Kros maskinhal.Arbejdet kan påbegyndes  - hvis der melder sig tilstrækkeligt med frivillig arbejdskraft.!
Hnevendelse til roejer Gregers lajgård, Grønhøj Kro eller Kartoffeltyskerne på Alheden - mail: Formand@kartoffeltysker.dk

Opdateret 28. oktober 2018
© Udarbejdet af ThiseWeb.dk