Kartoffeltyskerne på Alheden

Gå tilbage til forrige side

Liv på Alheden - og kartoflens univers


Her ses sponsorerne for Kartoffelens Univers: Gregers Laigaard - Grønhøj Kro, Ingelise Vestergaard - Sparekassen Kronjylland, Anders Dyrberg - Formand for Karup Kartoffelmelfabrik, Aksel Kramer - Foreningen Kartoffeltyskerne på Alheden samt Ellen og Bo Løw-Larsen - Stofgården, Grønhøj. Foto: Privatfoto
Kroejer Gregers Laigård, Grønhøj kro, har meddelt os, at tankerne om et oplevelsescenter om kartoffelens Univers er stillet i bero indtil videre og at foreningen derfor ikke på nuværende tidspunkt er en del af projektet.

Vi har fra starten været positive overfor projektet.

En del af dette center skulle være et museum. Vi var positive overfor tankerne om et "nyt" kartoffelmuseum, hvor vort nuværende eventuelt kan indgå som en del. Da vort museumslejemål er opsagt pr. 31. december 2021 håber vi på, at museet kan videreføres i Sandkærgårdeladen, når den på et tidspunkt er færdigopført. Sandkærgårdeladens lejemål fortsætter uændret - men nu ikke som en del af kartoffelens Univers.

På Kartoffeltyskerforeningens generalforsamling i april 2018 bevilgede medlemmerne 20.000 kr. til forprojektet om kartoffelens Univers. Foreningens interesse var først og fremmest museumsdelen vedr. kartoffeltyskerne - samt genopførelse af laden - i eller uden for projektet.

Som nævnt oven for er vi ikke længere en del af dette projekt. De 20.000 kr., vi betalte, er tilbageført til foreningen i form af huslejefritagelse for museet i 2020.

Selve arbejdet med genopførelse af Sandkærgårdeladen  er som omtalt andet steds på hjemmesiden i fuld gang i Grønhøj Kros maskinhal. Link: http://kartoffeltysker.dk/Pages/vismr.asp?soeg=&id=164&returpage=aktivitet.asp?id=38

Opdateret 10. november 2020.
© Udarbejdet af ThiseWeb.dk