Kartoffeltyskerne på Alheden

Gå tilbage til forrige side

Liv på Alheden - og kartoflens univers


Her ses sponsorerne for Kartoffelens Univers: Gregers Laigaard - Grønhøj Kro, Ingelise Vestergaard - Sparekassen Kronjylland, Anders Dyrberg - Formand for Karup Kartoffelmelfabrik, Aksel Kramer - Foreningen Kartoffeltyskerne på Alheden samt Ellen og Bo Løw-Larsen - Stofgården, Grønhøj. Foto: Privatfoto
Kroejer Gregers Laigård, Grønhøj kro, har sammen med turismekonsulent Britta Leth udarbejdet et ideudkast til et oplevelsescenter om kartoflen og dens betydning - ikke mindst på Alheden, En del af dette center skulle være et museum. Vi er positive overfor tankerne om et "nyt" kartoffelmuseum, hvor vort nuværende eventuelt kan indgå som en del.
Samtidig pressede vi på med at få Sandkærgårdeladen med i overvejelserne - selv om laden  kan genopføres uden direkte at være en del af oplevelsescentret.

Planerne har fået en del mere substans efter foreningen Liv på Alheden har fået tilstrækkeligt med midler til at indlede et forprojekt, der startede den 1. oktober 2018.

På Kartoffeltyskerforeningens generalforsamling i april 2018 bevilgede medlemmerne 20.000 kr. til dette forprojekt.  Foreningens interesse er dog stadig først og fremmest museumsdelen vedr. kartoffeltyskerne - samt genopførelse af laden - i eller uden for projektet.

Man kan få nærmere oplysninger om medlemskab af Liv på alheden hos Gregers Laigård, Grønhøj Kro på mail info@livpaaheden.dk ;og/eller melde sig ind facebookgruppen "Liv på Alheden".

Begge dele er gratis. Hvis man ønsker at øge muligheden for et fremtidigt nyt kartoffeltyskermuseum - evt. i Sandkærgårdeladen?! - vil det være en god mulighed at markere dette på denne måde.

Der er etableret en følgegruppe til forprojektet. Kartoffeltyskerne på Alheden er med i denne følgegruppe, der afholder sit næste møde den 11. april 2019.

Selve arbejdet med genopførelse af Sandkærgårdeladen  er som omtalt andet steds på hjemmesiden i fuld gang.i Grønhøj Kros maskinhal. Link: http://kartoffeltysker.dk/Pages/vismr.asp?soeg=&id=164&returpage=aktivitet.asp?id=38

Opdateret 28. februar 2019
© Udarbejdet af ThiseWeb.dk