Kartoffeltyskerne på Alheden

Gå tilbage til forrige side

Sandkærgårde - Liv på Alheden

De nuværende ejere af Sandkærgårdeladen, Viborg og Herning museer, har ingen aktuelle planer om en genopførelse af laden i en overskuelig fremtid. En genopførelsen af laden i Klosterlund må derfor lige nu erkendes ikke at være realistisk.

Bestyrelsen arbejder derfor på en løsning, der tilgodeser et længe næret medlemsønske om at få laden op i Grønhøj - vel vidende, det kræver accept fra de to museer, der ejer laden - samt en del fondsmidler. På vort bestyrelsesmøde i januar fremlagde kroejer Gregers Laigård, Grønhøj kro, sammen med turismekonsulent Britta Leth et ideudkast til  et oplevelsescenter om kartoflen og dens betydning - ikke mindst på Alheden, En del af dette center skulle være et museum. Vi er positive overfor tankerne om et "nyt" kartoffelmuseum, hvor vort nuværende kan indgå som en del. Samtidig pressede vi på med at få Sandkærgårdeladen med i overvejelserne.

Vi er enige om at arbejde videre med de indtil nu meget løse planer. De har dog fået lidt mere substans efter den nystartede forening Liv på Alheden er stiftet og arbejder med bl.a. planerne om et oplevelsescenter med kartofler.

På Kartoffeltyskerforeningens generalforsamling i april vil der blive fortalt mere om planerne - herunder spørgsmålet om evt. økonomisk støtte fra vor side. Der er ingen tvivl om, at jo flere, der udadtil bakker op om planerne, jo større er muligheden for at de bliver realiseret - helt eller delvist. Foreningens interesse er først og fremmest museumsdelen.

Man kan få nærmere oplysninger om medlemskab hos Gregers Laigård, Grønhøj Kro på mail info@livpaaheden.dk ;og/eller melde sig ind facebookgruppen "Liv på Alheden".

Begge dele er gratis. Hvis man ønsker at øge muligheden for et fremtidigt nyt kartoffeltyskermuseum - evt. i Sandkærgårdeladen?! vil det være en god mulighed at markere dette på denne måde. Vedr. Sandkærgårdeladen er det ved at være sidste udkald, hvis håbet om en genopførelse skal bevares.

Opdateret 2. februar 2018
© Udarbejdet af ThiseWeb.dk