Kartoffeltyskerne på Alheden

Gå tilbage til forrige side

Mindesten i Grønhøj for blivende familier


Den 6. november 2016 afslørede foreningen en mindesten for alle de blivende sydtyske kolonister, der kom i perioden 1759 - 1765.
Ved afsløringen fortalte formanden Aksel Kramer om baggrunden for den nye sten. 
Foreningen havde fundet det naturligt at få en mindesten med alle de blivende kolonistnavne, ikke mindst kvindernes. Kvinderne står i de oprindelige indvandrerlister opført med tallet”1” ud for mandens navn under rubrikken ”koner” Det var de oplysninger, det var muligt at få, indtil foreningens næstformand Jan Hyllested i slutningen af 1980´erne forskede i kirkebøgerne i Tyskland. Derfor ikke underligt, at kvinderne har været lidt usynlige indtil da.

Det er også Jan Hyllested, der ved ihærdigt arbejde har systematiseret slægtsoplysninger, så vi nu har en samlet oversigt over de slægter, der blev på heden – da flertallet pga de barske forhold udvandrede efter få år – mange til Rusland. 

Der er i alt 110 navne – fordelt på begge sider af stenen. 

Navnene på stenen er de oprindelige slægtsnavne, som vi kender dem fra kirkebøgerne i Tyskland. Derfor er der nogle, som måske savner netop deres ”kartoffeltyskernavn”. Mange navne er imidlertid allerede ved ankomsten blevet ”fordansket”, andre er blevet det senere. Foreningen fandt, at det ville blive for uoverskueligt, hvis man udover det oprindelige tyske navn også skulle nævne alle de danske ”variationer” over stavemåden.

Som en lille hjælp blev der derfor uddelt en lille pjece, hvor oplysningerne på stenen bliver forklaret – en pjece, der også ligger i foreningens museum ved siden af stenen til gratis afhentning.Oplysningerne i pjecen er hentet her fra Hjemmesidens tema: Slægter, der blev.

Formanden rettede en tak til stenhugger Frede Kriegbaum, Randers for hans økonomiske tilbud på arbejdet, et tilbud, der muliggjorde dens tilblivelse, Grønhøj Vognmandsforretning for praktisk hjælp med pladsens grus og kroejer Gregers Laigård for at stille grunden til rådighed.
Stenens forside

Stenens anden side.

Her følger flere billeder, lige fra nedgravningen af stenen til episoder fra indvielsen.

Opdateret den 16. november 2016.
Stenhugger Frede Kriegbaum, Randers, under opsættelsen af stenen.Stenen den 6. november før afsøringen

Indvielsestalen forberedes i Morten Korchmuseet. Vejret indbød ikke til udendørs ophold.

Efter afsløringen

Udsnit af deltagerne ved afsløringen.

Stenens mester, Frede Kriegbaum, Randers.
© Udarbejdet af ThiseWeb.dk