Kartoffeltyskerne på Alheden

Gå tilbage til forrige side

Godt nytår. Gave fra USA og link til tysksproget schweizisk hjemmeside om Wirz fra Erlenbach.


Morast boed her, Talstrasse 85, Schriesheim. før han udvandrede til heden. Mon stenvæggene i stueetagen er originale? En af hans efterkommere, Lee Christensen, USA, har i år skænket foreningen ca. 27.000 kr.
Foreningen ønsker alle godt nytår med gaven fra USA. Der er et nyt link til familien Würz´s (Wirz) tysksprogede schweiziske hjemmeside bl.a. om Wirz fra Erlenbach - og Henri Wirz, der udvandrede til New Orleans, USA i 1848. Se under Links.
Alle medlemmer har forhåbentlig modtaget medlemsbladet med årets julegave, et lille hæfte om de tyske kolonier på Randbøl Hede af Kjeld Munch, enten med almindelig post eller i elektronisk form efter den enkeltes ønske.
Bladet omtaler også nærmere gaven fra Lee Christensen, USA (Moratzslægten) på ca. 27.000 kr. med en bemærkning om, at den evt. kunne benyttes til volgaturen. Bestyrelsen har besluttet, at der gives tilskud til såvel volgaturen som septemberbusturen, idet en del af pengene bruges til formidling, så alle medlemmer får gavn af den viden, der opsamles på turene.

Det er foreningens plan, at der mellem jul og nytår bliver opdateringer på hjemmesiden vedr. "Skrøner og fakta" og lidt om slægterne.

Opdateret 28. december 2013
© Udarbejdet af ThiseWeb.dk