Kartoffeltyskerne på Alheden

Om "Kartoffeltyskerne på Alheden"


”Kartoffeltyskerne på Alheden” blev stiftet  1985 som en efterslægtsforening af kartoffeltyskerne.

Indmeldelse kan ske til Anna Dürr på mail sekretaer@kartoffeltysker.dk
Kontingentet for 2021 er 125 kr.

Det kan indbetales til Sydbank Reg.nr. 7045 kontonummer 1211810. Gerne med medlemsnummer.
For udlandsbetalinger:
IBAN: DK2570450001211810
BIC/SWIFT: SYBKDK22
Spørgsmål om medlemskab i øvrigt besvares også af Anna Dürr


Hvem er kartoffeltyskerne?

I 1985 stiftet 29 efterkommere af kartoffeltyskerne foreningen. Stifterne var efterkommere af de tyskere, der i årene 1759-61 kom til Jylland efter indbydelse af kong Frederik den Femte for at opdyrke heden. Rejsen foregik til fods fra Frankfurt. De første rejste den 28. august 1759. Efter ca. 6 uger ankom den første gruppe til Fredericia. Senere kom flere grupper. Den første vinter boede mange i Fredericia, senere blev nogle indkvarteret i Kolding og Vejle, indtil de kunne bo på heden. Den 17. maj 1760 blev de første bosat i kolonien Havredal på Alheden - deraf betegnelsen "kolonister". Kolonien Grønhøj fik sine første tyske beboere den 22. juli. Senere blev nogle bosat i mindre kolonisamfund som Frederiksdal, Gråmose med flere syd for de to store kolonistbyer. Andre blev bosat på Randbøl Hede. To par kom til Tikøb i Nordsjælland. Heden var ikke velegnet til korndyrkning. De begyndte derfor hurtigt at dyrke kartofler. Alhedens beboere solgte kartoflerne på markedet i Viborg - formentlig deraf navnet ”kartoffeltyskere”.

De fleste af foreningens medlemmer er efterkommere af kolonister fra Alheden, Randbøl Hede samt Nordsjælland. Medlemskabet er dog åbent for enhver, der har interesse i kartoffeltyskerne. Medlemmerne er i dag bosat over hele landet - enkelte endda i udlandet.

I 1959 rejste efterkommere af kolonister på Alheden en mindesten på kirkegården i Frederiks til minde om 200-året for de første kolonisters ankomst. På stenen stod 29 slægtsnavnene på mandlige kolonister, som efterkommerne følte, havde tilknytning til Grønhøj, Frederiks og Havredal. Stenen blev delvist finansieret ved indsamling blandt efterkommere. I dag er der 30 navne, da foreningen senere betalte for at få Gantzhorn tilføjet.

Stenen nævner, at de indvandrende "Danmarks sønner blev". I vor  kønspolitisk bevidste tid hæfter nogle sig ved, at den i datidens ånd ikke omtaler kvinderne. Den er dog stadig et værdifuldt minde, som vi værner om. I nutidens ånd og den større viden, vi har om de første kolonister, rejste foreningen den 6. november 2016 en mindesten ved Grønhøj Kro. Den supplerer stenen i Frederiks med de mandlige slægtsnavne, der ikke står på Frederiksstenen samt navnene på de blivende kvindelige kolonister. (Til venstre:Mændene - ud for dem til højre: De kvindelige - se nedenstående fotos - klik for stort format).

Foreningen har mange slægtsoplysninger med kontrollerede oplysninger om de første 5 - 6 generationer af kartoffeltyskerslægter, der blev heroppe (frem til starten af ca. 1900-tallet). Spørgsmål om,  hvorvidt man er kartoffeltyskere ud fra ens direkte kartoffeltyskerslægtslinie kan rettes til foreningens sekretær Anna Dürr på mail sekretaer@kartoffeltysker.dk eller telefonisk (se under bestyrelsen). Medlemmer af foreningen kan derudover få hjælp til udarbejdelse af ens slægtstavle til de første kartoffeltyskerindvandere.

Efter den første bosættelse fortsatte tilstrømningen af sydtyske kolonister. De, de rkom i 1762 og senere,  kom dog ikke til Alheden, men blev bosat i hertugdømmet Schleswig, hvor Frederik den 5. var hertug. Efterkommerne af disse har deres egen forening, som vi har et vist samarbejde med.

Opdateret 27. oktober 2021
© Udarbejdet af ThiseWeb.dk