Kartoffeltyskerne på Alheden

Gå tilbage til forrige side

Afholdte arrangementer 2012

Generalforsamling 2012 afholdtes 28. april på dagcentret Frederiks.

Om formiddagen var der et minislægtstræf og udstilling om kartoffeltyskerne. Efter generalforsamlingen fortalte Poul Nielsen fra Gl. Rye Møllegård om hedemaleren Hans Scmidt. Venskabsforeningen Plaggenhacke viste en film kolonisternes rejse fra Odenwald til Slesvig. Se mere under "Generalforsamling"

9. juni til 16. juni: Bustur 2012

Turen gik til Odenwald og Schweiz. På vejen til Schweiz deltog vi i byen Reichenbachs 1000-årsjubilæum, hjembyen for mange udvandrerfamilier. Vi besøgte Bitschfamiliens hjemby, besøg i Zürich m.v.Se mere under "Busture".

18. august: Foto-gensynsfest

Afholdt i Frederiks for deltagerne på busturen 2012.

19. august: Krodag 2012

Vi startede med morgenmad kl. 9.00 på Kryb i Lykro. Vi hørte om Gudsø skov, hvor kong Frederik den 5. mødtes med mange af de kolonister (indvandrerne fra Odenwald m.v), der var utilfredse med de forhold, de kom op til.

Derefter oplæg om Fredericia som fristad for forfulgte minoriteter og efterfølgende besøg i Fredericia, hvor vi så  minibyen og de to kirker, som kolonisterne brugte under deres ophold her inden de blev sendt videre til hederne. Dagen afsluttedes med frokost på kroen.

25. august - 1. september: Bustur til Schweiz

Gennemført med et program meget lig juniturens. Se under Busture.

12. oktober 2012: 250-årsfest for sydtyske kolonisters ankomst til Rens.

Foreningen deltog i festlighederne i anledning af 250-året for de sydtyske kolonisters ankomst til det daværende Tønder amt.

Dagen i Rens startede kl. 10 med afsløring af en mindesten lige syd for Rens, hvorefter der var samling i Multihallen i Rens, hvor der var middag kl. 11.30.

Der var musikalsk optræden før og under middagen, ligesom samarbejdspartnere overbragte hilsner, herunder formanden for Kartoffeltyskerne på Alheden.  Desuden var der opstillet en flot vandreudstilling.

Slægtstræf den 3. - 4. november

Dørene åbnedes bege dage kl. 10, hvor de besøgende kunne se en udstilling om kartoffeltyskernes vej herop, ligesom der var forskere klar med hjælp ved computerne og med slægtsbøger samt erfaringsudveksling og hyggeligt samvær. .

Lørdag den 3. november var der besøg på på Kartoffelmelsfabrikken i Karup om formiddagen og et spændende oplæg om "Blicher og heden" med vægt på de landbrugsøkonomiske betragtninger ved Søren Toftgård Poulsen, Klosterlund museum.

Søndagen startede med bustur på heden til de steder, de første indvandrere bosatte sig samt steder, de senere flyttede ud til.  Eftermiddagen bød på musikalsk indslag med udgangspunkt i Blichers sange ved Bent Melvej, Viborg musikskole.

Den 3. november var der desuden Foto-Gensynsfest for deltagerne på augustturen til Schweiz.

Opdateret 6. november 2012


 
Mindestenen i Rens med vejviser og km-angivelser til Alheden, Baden-Würtemberg og Saratow ved Volga, hvortil mange udvandrede.Udpluk af vandreudstillingen om indvandringen af kolonister til Hertugdømmerne, herunder til Rens, Lille Jyndevad og Stade. (Klik på billedet for at se i stort format.)

© Udarbejdet af ThiseWeb.dk