Kartoffeltyskerne på Alheden

Gå tilbage til forrige side

Slægtstræf - hvad er det?

Slægtstræffet finder hvert år sted den første week-end i november. Der foregår forskellige aktiviteter i form af egentlig slægtforskning samt aktiviter, der fortæller om foreningen og kartoffeltyskernes histoie - samt ikke mindst generelt socialt samvær.

Slægtsforskning m.v

Begge dage fra kl. 10 er det muligt at få hjælp af slægtsforskere til udforskningen af ens egen slægt, herunder afklaring af spørgsmål om, hvorvidt ens forfædre var kartoffeltyskere. Har man blot nogle få data om sine forfædre, vil ens direkte slægtslinie normalt hurtigt kunne udskrives fra foreningens database over de slægter, der blev på heden.

Der er herudover forskere klar ved egne computere med privat udarbejdede slægtstavler og oversigter. Det er dog ikke computere det hele. Mange - de fleste - medbringer "traditionelle" anetavler og slægtsbøger over egne slægter og udveksler oplysninger. På den måde kan man få kastet nyt lys over såvel egne slægter som aner på tværs af slægterne - og kommer undertiden hjem med afskrifter eller fotokopier af slægtstavler med overraskende nyt.

Ud over medlemmernes private optegnelser er det også muligt at se de slægtsbøger, foreningen har modtaget som gaver gennem tiderne. Hvis interessen mere går i retning af selve historien om kartoffeltyskerne, deres baggrund og de egne, de kom fra, er der fremlagt mange bøger fra forenngens bibliotek om dette. Det er muligt at læse i disse bøger, som dog ikke kan lånes med hjem. En fortegnelse over alle bøgerne findes under menupunktet "Litteratur".

Andre aktiviteter

Ud over forskningen er der de seneste år arrangeret "Bustur til heden", hvor vi kører rundt og ser de steder, hvor de første indvandrere bosatte sig. Kartoffelsmelsfabrikken i Karup har velvilligt stillet sig til rådighed for rundvisning for foreningens medlemmer. I 2013 holder fabrikken åbent hus, som medlemmerne er velkomne til at deltage i, hvorfor der ikke bliver en særrundvisning for kartoffeltyskerne.

Mange kommer til træffet for det sociale samvær med såvel nye medlemmer som bekendte fra tidligere år. Under eftermiddagskaffen er der begge dage nyt fra foreningen, ligesom der typisk er indslag af oplysende og/eller underholdende karakter.

Opdateret den 14. december 2012© Udarbejdet af ThiseWeb.dk