Kartoffeltyskerne på Alheden

Gå tilbage til forrige side

Heldags-udflugt til Sydslesvig 2007


Kolonistgården i Neu Duvenstedt

Heldags-udflugt til Sydslesvig søndag den 23. september 2007

Nogle af de kolonister, som i 1763 kom til Danmark efter invitation fra den danske konge, bosatte sig i Sydslesvig. Invitationen gik ud på, at de jyske heder skulle opdyrkes – og dengang gik Danmark til Altona, så Sydslesvig var en del af de jyske heder.

Der blev etableret omkring 40 kolonier i hede- og moseområdet mellem Tinglev og Rendsburg – af meget forskellig størrelse. Tæt ved byen Slesvig blev to af de største bosættelser placeret, nemlig Friedrichsau og Neuberend.

En betydeligt mindre bosættelse fandt sted i Neu Duvenstedt, som ”Kartoffeltyskerne på Alheden” besøgte en søndag i slutningen af september. I Neu Duvenstedt er en kolonistgård restaureret – og stedet omkring den er i dag et udflugtsmål.
Friluftskirken i Neu Duvenstedt

Alterparti i friluftskirken

Jordhytten i Neu Duvenstedt

Vi ankom til stedet i en dobbeltdækker-bus – og vi mødte en busfuld efterkommere af de sydslesvigske kolonister på stedet med deres formand Chr. Winkel i spidsen. Bestyrelsesmedlem Gerhard Eichhorn, der taler dansk, var blandt rundviserne.

Vi både så og var inde i en restaureret jordhytte, hvor kolonister boede, inden de flyttede i kolonistgård. Men den største oplevelse for de fleste var nok at sidde i friluftskirken, en kirke, hvis ”ydervægge” består af 30 egetræer. Prædikestol og døbefont er udhuggede træstammer, og alterpartiet er en glasmosaik. Kirken har samme størrelse som Marie Kirke i Rendsburg – og den bruges fortsat til gudstjenester ved højtider – og til dåb og bryllup.

Efter besøget kørte vi gennem et område med kolonistgårde til Alt Duvenstedt, hvor vi spiste middag på ”Zur Linde”. Bagefter besøgte vi et lille museum i byen, inden busturen fortsatte op gennem Sydslesvig.
Fra Gottorp Slotsgård, hvor edsaflæggelsen fandt sted

På turen blev der lejlighed til at se den store mindesten, som efterkommerne har rejst i Friedrichsfeld. På stenen står: ”Sie kamen als Kolonisten und fanden hier eine neue Heimat”. På stenen står omkring 80 slægtsnavne.

På hjemvejen drak vi kaffe på Gottorp Slot – og vi samledes kort i slotsgården. For netop her aflagde kolonister ed til den danske konge 24. juli 1761
Mindestenen i Friedrichsfeld

Området ved mindestenen i Friedrichsfeld

© Udarbejdet af ThiseWeb.dk