Kartoffeltyskerne på Alheden

Gå tilbage til forrige side

Kartoffeltyskermuseet i Grønhøj


Kartoffeltyskerladen fra Vestre Sandkærgårde rummer nu vort museum. Det er placeret i Grønhøj Kros maskinhal.
Vort  museum ved Grønhøj Kro blev efter flytningen fra Svenskerhuset indviet 23. april 2022.  Det er placeret i vor kartoffeltyskerlade fra Sandkærgårde i Grønhøj Kros Maskinhal. Vi er nu så langt med udpakningen, at vi har åbent for offentlig adgang - selv om museet kun er delvist klar til besøg - der er dog noget at se på.

Mindesten ved museet:
Den 6. november 2016 blev der ved museet afsløret en sten med navnene på alle de blivende kolonister - udført af Stenhugger Frede Kriegbaum, Randers. Frede er selv kartoffeltysker og medlem af foreningen. Stene  står udendørs, så den kan beses trods museumslukningen.

Gravsten:
Bestyrelsen har besluttet, at gravsten med kartoffeltyskernavne efter aftale kan opbevares ved Sandkærgårdeladen..Det vil typisk være gravsten, hvor gravene bliver nedlagt og kommer på en kirkegårds lapidarium ("gravstenskirkegård"), hvis ejeren ikke ønsker at hjemtage den. Der vil typisk stå i0 år. Hvis den derefter af menighedsrådet ikke betragtes som bevaringsværdig, vil den typisk blive knust og brugt i diverse asfaltbelægninger..
Ønsker stenens ejer det, kan den i stedet umidddelbart efter et gravsteds ophør eller efter de 10 år i lapidariet for ejerens regning blive transporteret til vort museum, hvor den er sikret opholdsplads til 2048. Om lejeaftalen mellem foreningen og Grønhøj Kro til den tid kan forlænges, vil tiden vise - men stenens levetid er som minimum forlænget med mere end 20 år i forhold til at stå i et lapidarium - og den kan indgå som et vidnesbyrd om kartoffeltyskernes historie.

Museets fremtid - Ladens Venner
Bestyrelsen har besluttet at oprette et udvalg - indtil videre kaldet "Ladens Venner". Udvalget er åbent for tilmelding for interesserede medlemmer. Udvalget skal udarbejde idéoplæg og forslag til indretning og udvikling af museet. Forslagene drøftes derefter i bestyrelsen, der også er repræsenteret i udvalget. Der afholdes møder efter aftale. Om udvalget evt. skal udvikles til en egentlig "Venneforening" vil udviklingen afgøre.
Nærmere informationer og tilmelding kan ske på mail: Ladevenner@kartoffeltysker.dk   eller telefonisk til foreningens formand.
Opdateret 19. juli 2022

Interiør fra museet.

Model af stuehus med malerier af huset samt indvendigt udseende placeret i vort museum.

Model af Havredal 1759 i museet.

Stenens forside

Stenens bagside

Mindestenen med alle Kartoffeltyskernavnene ved Grønhøj kro før afsløringen den 6. november 2016
© Udarbejdet af ThiseWeb.dk