Kartoffeltyskerne på Alheden

Gå tilbage til forrige side

Kartoffeltyskermuseet i Grønhøj lukket midlertidigt.


Mindestenen med alle Kartoffeltyskernavnene ved Grønhøj kro før afsløringen den 6. november 2016
Vort  museum ved Grønhøj Kro er midlertidigt lukket. Vi er opsagt pr. 31. december 2021.

Museets genstande er derfor pakket ned og skal flyttes til Sandkærgårdeladen i Grønhøj Kros Maskinhal.. Hvornår laden kan åbne so det nye Kartoffeltyskermuseum vides ikke p.t. Ladens lerstampede gulv mangler den sidste behandling for at kunne holde til de forhåbentlig mange besøgende.
Vi håber, at kunne åbne april 2022. Om det lykkes er uklart.

Mindesten ved museet:
Den 6. november 2016 blev der ved museet afsløret en sten med navnene på alle de blivende kolonister - udført af Stenhugger Frede Kriegbaum, Randers. Frede er selv kartoffeltysker og medlem af foreningen. Stene  står udendørs, så den kan beses trods museumslukningen.

Gravsten:
Bestyrelsen har besluttet, at gravsten med kartoffeltyskernavne efter aftale kan opbevares ved Sandkærgårdeladen..Det vil typisk være gravsten, hvor gravene bliver nedlagt og kommer på en kirkegårds lapidarium ("gravstenskirkegård"), hvis ejeren ikke ønsker at hjemtage den. Der vil typisk stå i0 år. Hvis den derefter af menighedsrådet ikke betragtes som bevaringsværdig, vil den typisk blive knust og brugt i diverse asfaltbelægninger..
Ønsker stenens ejer det, kan den i stedet umidddelbart efter et gravsteds ophør eller efter de 10 år i lapidariet for ejerens regning blive transporteret til vort museum, hvor den er sikret opholdsplads til 2048. Om lejeaftalen mellem foreningen og Grønhøj Kro til den tid kan forlænges, vil tiden vise - men stenens levetid er som minimum forlænget med mere end 20 år i forhold til at stå i et lapidarium - og den kan indgå som et vidnesbyrd om kartoffeltyskernes historie.

Museets fremtid - Ladens Venner
Som nævnt er museet opsagt pr. 31. 12.2021.
Bestyrelsen har derfor besluttet at oprette et udvalg - indtil videre kaldet "Ladens Venner". Udvalget er åbent for tilmelding for interesserede medlemmer. Udvalget skal udarbejde idéoplæg og forslag til indretning og udvikling af museet. Forslagene drøftes derefter i bestyrelsen, der også er repræsenteret i udvalget. Der afholdes møder efter aftale. Om udvalget evt. skal udvikles til en egentlig "Venneforening" vil udviklingen afgøre.
Nærmere informationer og tilmelding kan ske på mail: Ladevenner@kartoffeltysker.dk   eller telefonisk til foreningens formand.
Opdateret 18. november 2021

Stenens forside

Stenens bagside

Museet med RAF-mindestenen til venstre, Morten Korchmuseet i den hvide bygning. Bagved skimtes indvanderen Leonhard Cramers mark.
© Udarbejdet af ThiseWeb.dk