Kartoffeltyskerne på Alheden

Gå tilbage til forrige side

Krodag 2012


Deltagerne på krodagen i Fredericia miniby

Søndag den 12. august mødtes 97 kartoffeltyskere til morgenmad på Kryb-I-Ly Kro til en dag med fokus på Frederik den femtes møde 5. juni 1760 i Gudsø Skov med de kolonister (kartoffeltyskere), der var utilfredse med de forhold, der mødte dem ved ankomsten til deres nye land. Desuden var der fokus på Fredericia som fristad for forfulgte minoriteter, en status, der gjorde det naturligt, at byen var opholdssted for kolonisterne på vejen til heden.

Dagens temaer gjorde det naturligt at mødes på kroen, der er placeret tæt på åstedet for mødet i 1760. Såvel kongen som kolonisterne har med sikkerhed passeret den på vej til Gudsø Skov I 1737 passerede Christian VI kroen, der dengang hed Søholme Kro. Han råbte til en flok høstfolk, der var blevet overrasket af regnvejr, at de skulle "krybe-i-ly" på kroen. Fra den dag hed den Kryb-i-ly Kro.

Efter en kort fortælling om mødet mellem kongen og kolonisterne gik ordet til historikeren Jan Jessen. Han fortalte på særdeles inspirerende måde historien om Fredericia som fristad for forfulgte minoriteter og dermed en naturlig opholdsby for kolonisterne i ventetiden før deres videre rejse til heden.

.
Stor lydhørhed under morgenkaffen ved oplægget af Jan Jessen om Fredericia og minoriteterne.

Så gik turen til Fredericia Miniby, der viser byen som den så ud i 1849. Minibyens guider tog imod og fortalte levende om byen med udgangspunkt i modellen af den reformerte kirke. Udover at være kirke for de kolonister, der tilhørte den reformerte tro - og senere mest blev bosat på Randbøl Hede, i Havredal og Frederiksdal, er den placeret i det område, hvor de fleste kolonister boede under deres ophold i Fredericiia.

De mange modeller af tobakslader er også interessante, da de fleste kartoffeltyskere havde godt kendskab til laderne og tobaksavlen fra hjemegnen i Odenwald, hvor tobaksavlen udgjorde et nødvendigt supplement til deres indkomst.

Johannes Lund Nielsen mødte os i minibyen og ledsagede os som medlem af menighedsrådet til garnisionskirken Sct. Michaelis, som blev kaldt tyskerkirken (i modsætning til danskerkirken Trinitatis).

Vi fik en spændende og engageret fortælling om kirken, hvor kolonisterne Eva Jung og Johan Peter Bitsch blev trolovet og kolonisten Sebastian Winklers søn Johann Godfried blev døbt i 1761 i denne kirke.

Som formand for 6. julikomiteen kom Johannes Lund Nielsen også ind på kirkens rolle for militæret - ikke mindst dens rolle som begravelseskirke efter udfaldet den 6. juli, 1849, hvor den danske hær ved et udfald genenm voldene brød belejringen af Fredericia. Udfaldet fik stor betydning for resulatet af treårskrigen 1848-50.
Model af en tobakslade, en vigtig del af indtjeningen for kartoffeltyskerne - i Odenwald og Fredericia.

Udsnit af deltagerne, der lytter opmærksomt til fortællingen om minibyen og de reformerte i Fredericia.

Johannes Lund Nielsen fra menighedsrådet fortæller om Sct. Michaelis kirke, hvor vi ved, nogle kartoffeltyskere blev henholdsvis døbt og forlovet. Aksel Kramer takker for et interessant besøg.

På vej til næste stop rundede vi daværende præsident de Hoffmanns rådhus. Det blev opført i 1760, mens kolonisterne var i byen. Hoffmann havde ansvaret for bosættelserne på heden.

Ved Den Reformerte Kirke blev vi modtaget af kirkens formand Folke Ejvang. Han havde forud for dagen sendt os afskrift af kirkebogen med dokumentation for, at mindst 7 kartoffeltyskere blev gift i kirken. Vi fik også her en levende fortælling om kirken, og de mange opfølgende spørgsmål blev besvaret beredvilligt og humoristisk.

Foreningens formand takkede for den imødekommende  modtagelse. Mange kolonister brugte den reformerte  kirke og de reformerte i Havredal blev endda betjent af en præst fra Fredericia. Der er således en fælles historie, der medfører en naturlig interesse for en kontakt, som forhåbentlig kan bevares - og måske udbygges. 

Kirken var også interessant for os, da den lå i "persillekvarteret" -eller Den reformerte Mark., hjemstedet for kartoffeltyskerne under deres ophold i byen.

Efter al den åndelige føde gik turen tilbage til en vellykket frokost ved det overdådige frokostbord på kroen

 
Model af præsident Hans de Hoffmanns rådhus, Fredericia miniby

Folke Ejvang tager imod ved den reformerte kirke.

© Udarbejdet af ThiseWeb.dk