Kartoffeltyskerne på Alheden

Gå tilbage til forrige side

Generalforsamling 2023

Generalforsamling lørdag15. april i Grønhøj Kulturhus, Grønhøj-Skivevej 24, Grønhøj, 7470 Viborg (Parkering: Kulturhusets Parkering, indkørsel blåt P-skilt fra Skivevej. Der må ikke parkeres på Grønhøj Kros grund, der er forbeholdt kroens gæster.).)

Program:

Kl. 10.00 Åbent hus i foreningens museum i Kartoffeltyskerladen. Repræsentanter fra bestyrelsen er til stede.
Min
islægtstræf i Grønhøj Kulturhus.
Gratis adgang.

Kl. 12.00 Frokost
Egen mad kan medbringes. Mulighed for
3 stk. Smørrebrød for 60 kr. – kun mod bindende forudbestilling på mail: frokostgf@kartoffeltysker.dk eller telefonisk til kassereren Betty Rasmussen senest den 7. April.
Betaling ved afhentning eller på foreningens konto i Sydbank,
Reg.nr. 7045 kontonummer 1211810

Øl og vand kan købes.

Kl. 13.30: Spirekoret, Brædstrup underholder med sange bl.a af Jeppe Aakjær. (Gratis adgang)

Kl.14.30: Kaffe med brød (Gratis for medlemmer. Ikke-medlemmer, herunder pårørende eller ægtefæller, der ikke er medlemmer: 30 kr.)

Kl. 15.00: Generalforsamling.

Foreløbig dagsorden;

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning ved formanden

3. Regnskab ved kasseren

4. Indkomne forslag

Forslag skal være foreningen i hænde ved formanden senest 1. april 2023 og vil blive offentliggjort på hjemmesiden den 8. april.

Bestyrelsen foreslår ny sætning efter sidste punktum i § 12:
Formand og kasserer tegner i fællesskab foreningen udadtil.

Begrundelse: Bestemmelsen findes i dag  forretningsordenen og er juridisk bindende. I praksis anerkender alle banker ikke dette. Ved udskiftning i bestyrelsen, herunder ved formands- og kassererskift skal vi derfor sende udskrift fra generalforsamlingen samt referat fra bestyrelsesmøder underskrevet af samtlige bestyrelsesmedlemmer - også evt. fraværende. Med en vedtægtsbestemmelse behøver vi ikke proceduren med underskrift af hele bestyrelsen. Det sparer tid og porto, at referaterne ikke længere skal sendes til samtlige bestyrelsesmedlemmer i vor landsdækkende forening.

5. Fastsættelse af kontingent for 2024
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent. .

6. Valg af
a) 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år. På valg er:
•    Aksel Kramer, Taastrup (villig til genvalg)
•    Anna Dürr, Viborg (villig til genvalg)
•    Anne-Marie Otte, Skive (Genopstiller ikke)
Anne Marie Laier, Bellinge, (Odense) er villig til valg

b) Valg af 1 suppleant til bestyrelsen for en 2-årig periode. På valg er:
Martin Riis Thomsen, Ans (villig til genvalg)
c) Valg af en revisor for en 2-årig periode.
Rosa Würtz , Haderup (Herning). (villig til genvalg.)
d) Valg af 2 revisorsuppleanter for en 1-årig periode: På valg er:
1. revisorsuppleant: Klaus Vilner, Sdr. Resen (Villig til genvalg).
2. revisorsuppleant: Inger Gjesager, Skive.

Kandidater, der melder sin kandidatur senest den 1. april, vil blive nævnt på hjemmesiden. Til alle valg kan der opstilles kandidater på selve mødet.

7. Eventuelt.

Opdateret 20. marts 2023
© Udarbejdet af ThiseWeb.dk