Kartoffeltyskerne på Alheden

Gå tilbage til forrige side

Bestyrelsesmødet januar 2023

Mødet omhandlede bl.a.:
Budgetdrøftelser:
Medlemsbladet: Skal vi skære ned på antal sider i bladet?
Bestyrelsen finder, bladet er vigtigt og fastholder nuværende niveau, men er opmærksom på evt. besparelsesmuligheder.

Økonomiudvalgets indstilling om, at man på grund af forhøjede priser m.v. bør afregne efter Statens laveste takst mødte ingen protester.

Bestyrelseskompensation:
Da bestyrelsens arbejde er ulønnet fastholder vi, at den og medhjælpere får betalt fortæringen til møder og træf  

Arrangementer:
Vi er opmærksomme på udfordringerne ved prisfastsættelser ved ture, slægtstræf m.v.
Det kan være nødvendigt med forhøjelser.

Kontingentforslag 2024:

Regnskabet for 2022 udviser et mindre underskud på grund af uforudsete udgifter og forhøjelser. Egenkapitalen er imidlertid så stor, så der foreslås uændret kontingent i 2024.Hvis udviklingen i 2023 gør det nødvendigt, overvejes det at foreslå en kontingentforhøjelse i 2025. 

Generalforsamlingen blev planlagt med et åbent hus arrangement ved museet i kartoffeltyskerladen om formiddagen. Om eftermiddagen optræder ”Spirekoret” fra Brædstrup  før generalforsamlingen.

Busudvalget
Bustur 2023
Status for bustur 2023. Med lidt omrokeringer er alt besat. 7 på venteliste.

Krodag 2023den 13. august på Hotel Vildbjerg – derefter bestyrelsesmøde.

Planer for bus 2024
. Bustur til Odenwald 2024 og weekendtur til Hamburg.

Jubilæumsfest i Veltenhof 1. weekend juli 2025 – evt. weekend tur?

Museumsudvalg
Fotostat til bagvæggen i maskinhallen. Drøftelse af, hvad motivet skal være.
Generel drøftelse af den videre udvikling af museet.
Vi enedes om væsentlige prisreduktioner på bøger, da lagerkapciteten har svært ved at rumme de mange usolgte bøger.

Spor på Heden 2024: Vi deltager i planlægningen af dette arrangement.

Opdateret 31. januar 2023


© Udarbejdet af ThiseWeb.dk