Kartoffeltyskerne på Alheden

Gå tilbage til forrige side

Nordsjælland


På vej ind i parken ved Bregentved gods, som Moltke fik foræret af kong Frederik den Femte. Godset ligger ved Haslev. Han boede dog i Marskalfløjen på Fredensborg, da tanken om tyskergårde i Tikøb, Nordsjælland opstod. (Klik for stort format)

Kartoffeltyskernes Nordsjælland 29.- 30 juli 2022:

Vi så matriklerne, hvor kartoffeltyskerne boede i 1760 og fik en rundvisning på Fredensborg slot, hvor Adam Moltke udtænkte tanken om at få kartoffeltyskerne til Nordsjælland. Det er samtidig en tur rundt i Dronningens sommerresidens

På udturen gjorde vi ophold i den gamle sundtoldsby Helsingør. Vi får en rundvisning i
Vor Frue karmeliterkloster med Sct. Mariæ Kirke er et af de bedst bevarede middelalderlige klosteranlæg i Nordeuropa. Det blev  grundlagt 1430 af Erik af Pommern, der  inviterede karmelittermunkene, de såkaldte hvidebrødre, til Helsingør. Kirke og kloster færdigbygget i sin nuværende skikkelse o.1500. Efter reformationen blev klosteret i 1541 omdannet til hospital og alderdomshjem. Der er lidt tid til at se byen og høre om sundtolden.
Efter rundvisningen kørte vi til Hillerød med mulighed for cafebesøg, indkøb eller for egen regning besøg på Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg slot med historiske malerier kendt fra mange skolers historieundervisning, samt nyere portrætter af den kongelige familie med flere. Særudstillinger, der kun kan ses i år:  Kronprinsesse Mary i anledning af 50-års-fødselsdagen, Leonora Christina 400 år og Dannebrogsordenen 350 år

Kartoffeltyskergrundene i Reerstrup var sepciel interessante for May, Patey og Würtz – men også for de mange der via giftermål på tværs af slægterne kan føre slægten tilbage dertil. De oprindelige kartoffeltyskere var Philipp May og Elisabeth Patey (Pfatteiger).

Pateys datter af første ægteskab – Braun - giftes den 2. november 1778 med Johan Heinrich Würtz, som altså har Patey til svigermor. Indvanderen Würtz flytter med sønnen til Reestrup.- som mange derfor kalder en Würtzgård – hvad jo ikke er helt forkert. May og Würtz kommer begge fra Schriesheim – så det forklarer måske børnenes besøg i henoldsvis Frederikshede og Reerstrup!. Vi fik en rundvisning på Fredensborg slot.

Efter rundvisningen kører vi til Bregentved gods, hvor vi så nyrestaurerede slotspark. Adam Moltke fik i 1746 godset som sommerbolig af Frederik den 5. Det er stadig ejet af Moltkefamilien. Vi gjorde holdt ved Moltkes grav i Karise.

Artiklen her vil snarest blive opdateret med billeder.

Opdateret 31. juli 2022
Rum I Karmelitterklosret i Helsingør

Munkenes spisesal i klosteret i Helsingør

Deltagerne i Den reserverede Have ved Fredensborg slot. Moltke biede på slottet, da beslutningen om kartoffeltyskergårdene i Nordsjælland blev truffet.

Frederiksborg slot.

Obelisken for Frederik den Femte i Parken ved Bregentved (Klik for stort format)

Obelisken bagfra

Adam Moltke i Bregentved

Deltagerne foran Moltkes sarkofag i gravkapellet i Karise efter særlig tilladelse fra Bregentved gods.

Deltagerne inde i gravkapellet.© Udarbejdet af ThiseWeb.dk