Kartoffeltyskerne på Alheden

Gå tilbage til forrige side

Bestyrelsesmødet den 15. august 2021.

Bestyrelsen holdt et kort møde efter generalforsamlingen 15. august.
Hovedpunktet var bestyrelsens fremtidige arbejdsform.
Ud fra formandens oplæg konstituerede bestyrelsen sig således:

Formand: Aksel Kramer

Næstformand: Marianne Frank
Den hidtidige næstformand Jan Hyllested ønskede at blive lettet for postens organisatoriske opgaver, så han kunne få mere tid til sit slægtsarbejde i slægtsudvalg og busudvalg..

Sekretær: Anna Dürr

Kasserer: Svend Aage Rasmussen

Derudover foretog vi flere ændringer, der kan ses under fanen; Bestyrelsen.
De vigtigste var:
Formanden blev webmaster og ansvarshavende redaktør for medlemsbladet.
Der nedsattes et Kalenderudvalg.

Slægtstræffet i november afholdes som planlagt, idet vi som forsøg afholder det i Grønhøj Kulturhus.

Vi har fået tilbudt et maleri fra bryggerset på Sandkærgårde. Et flertal fandt det interessant. Hvis pris og kvalitet kan nå vore ønsker, er vi positive over for et køb.

Opdateret 19. august 2021.
© Udarbejdet af ThiseWeb.dk