Kartoffeltyskerne på Alheden

Gå tilbage til forrige side

De tyske krigsgrave i Grove


Leif Sepstrup fortæller ved en udvalgt grav.
En gruppe på 35 medlemmer og gæster mødtes ved Grove kirke, hvor Leif Sepstrup, Herning, viste rundt og fortalte engageret og spændende om gravene på den tyske krigskirkegård.

Mange forbinder kirkegården som et sted for faldne tyske soldater - men nej! I stedet for fik vi en beretning om den tragiske skæbne, der overgik de tyske flygtninge, der kom til landet under krigsslutningen i 1945 - primært flygtninge fra Østpreussen.

Som flygtninge var de ikke i bedste fysiske eller sundhedsmæssige form - og ikke alle så med tilfredshed på deres ankomst. I starten var det den tyske besættelsesmagt der stod for forholdene - men efter befrielsen overgik opgaven til den danske regering.

Leif Sepstrup kunne fortælle, at flere lokale så flygtningene som ulykkelige mennesker  med behov for omsorg og hjælp og hjalp med de begrænsninger, der var. Men staten - og ikke mindst de danske læger ydede ikke den lægehjælp, der var nødvendig. Mange af de forkomne og underernærede døde derfor - specielt børn men også mange voksne, herunder sårede tyske soldater, der var bragt hertil fra fronten i krigens sidste tid.

I løbet af en lille time fortalte Leif om udvalgte grave og de skæbner, der lå bag ved historien om de begravede. Ofte tragiske skæbner. Mange civile og nogle af soldaterne var ganske almindelige mennesker, ofre for krigens brutalitet uden sympati for krigen.

Enhver tid har sin egen historie - så der kan langt fra umiddelbart drages paralleller til modtagelsen af kartoffeltyskerne, der i 1759 -60 kom til heden. Forskellene i baggrunden for deres ankomst var for stor. Men mistroen og modviljen mod de nyankomne blandt dele af befolkningen har dog ligheder. Og derfor er historien ikke kun alment interessant, men også af speciel interesse for kartoffeltyskere.

En spændende - og lidt forstemmende, men lærerig - og  trods emnets alvorlige karakter -  underholdende formiddag.
Efter besøget på kirkegården var foreningen vært med en sandwich i Grønhøj, hvor der ar mulighed for at se status på ladens genopførelse.

Opdateret 21. juni 2021Deltagerne lytter ti Leif.© Udarbejdet af ThiseWeb.dk