Kartoffeltyskerne på Alheden

Gå tilbage til forrige side

Nyheder på Twitter

Du kan blive "straks"orienteret om, hvornår foreningens  hjemmeside opdateres samt evt. andre nyheder, der ikke lægges på hjemmesiden via Twitter. Det kræver, du opretter en Twitterkonto (Søg på Twitter - så får du en nem vejledning) og meld dig som følger af kontoen @AkselKramer.

Det er et forsøg på at imødekomme et behov om en sådan service, så man ikke jævnligt skal kontrollere hjemmesiden for opdateringer. 
Der vil kun blive skrevet, når der er noget nyt, hvorfor opdateringer vil ske uregelmæssigt, dog mindst en gang om måneden.

Opdateret den 9. januar 2021
© Udarbejdet af ThiseWeb.dk