Kartoffeltyskerne på Alheden

Gå tilbage til forrige side

Dendrokronologisk undersøgelse af Sandkærgårdeladen


Jonas Ogdal Jensen udtager prøver af træet til alders- og stedbestemmelse i den ondrokronologiske undersøgelse (Click for stort format)
Den 28. oktober gennemførte Moesgård Museum en dendrokronologisk undersøgelse - aldersbestemmelse - af de originale bjælker i laden. Undersøgelsen var aftalt med med foreningens bestyrelse (efter indhentet rådgivning fra ladeprojektets projektleder Søren Toftgård Poulsen).
Der blev udtaget nogle træprøver fra bjælkerne, der derefter skal undersøges for alder og grosted før de blev til bjælker. Lyder utroligt, at det skulle være muligt - men det kan åbenbart lade sig gøre. Vi ser frem til at bringe resultaterne.

Rainer Atzbach, leder af Moesgård Museums afdeling for arkæologi og kulturarvsstudier - med bl.a. europæisk middelalders bygningsarkæologi som forskningsområde - er projektleder for denne undersøgelse. Det praktiske arbejde med prøveudtagningen blev foretaget af Jonas Ogdal Jensen fra museets afdeling for  konservering og naturvidenskab.
Vi er derfor helt trygge ved undersøgelsen - også, at den er foretaget uden der er sket skade på laden.

Opdateret 20. november 2020.


Åbn: Dendro_rapport_FHM-.pdf (1,17 MB), klik her.
Dendrokronolgisk (aldersbestemmelse) rapport udarbejdet af Moesgård Museum 28. oktober 2020
 
© Udarbejdet af ThiseWeb.dk