Kartoffeltyskerne på Alheden

Gå tilbage til forrige side

Rejsegilde på Sandkærgårdeladen.


Der hyggss under rejsegildet (Klik på billederne for stort format).
Som det kan læses under Menupunktet Status for Sandkærgårdeladen blev der den 4. november 2019 holdt rejsegilde for laden, da tagspærerne var på plads.
Som ved et traditionelt rejsegilde inviterede bygherrerer - Medlemmerne af Kartoffeltyskerne på Alheden - til rejsegilde for håndværkerne: Gruppen af frivillige medlemmer, der har brugt tid og energi på det praktiske arbejde med at få laden genopført. Desuden var den vigtige samarbejdspartner Liv på alheden naturligvis inviteret med. sammen med leverandører, Viborg kommunes Kulturudvalgsformand og Jyllandspostens Fond, der har sponseret indkøb af materialer til tagspær m.v. for 40.000 kr.

I alt tog 80 medlemmer imod invitationerne. med interesserede borgere herudover var vi i alt ca. 100 deltagere.

Formanden Aksel Kramer. bød velkommen med en stor tak til de frivillige - håndværkerne. Ud fra arbejdssedlerne kunne man se, nogle havde ydet mere end andre - men ALLE havde ydet en væsentlig indsats - så takken blev rettet til alle, da ingen indsats - stor elere lille - kunne undværes. Dog en særlig tak til Søren Toftgård Poulsen - tidligere museumsinspektør ved Klosterlund Museum - uden Søren var laden ikke blev taget ned på en måde, så den kunne genopføres. og uden Sørens optegnelser og vejledning i forbindelse med genopførelsen havde det utrolige kaos af materialer, der i februar lå i maskinhallen på Grønhøj Kro fortsat været totalt uoverskueligt kaos. Men der var meningen med galskaben og resultatet kunne nu ses!!

Også en tak til leverandører, Viborg og Herning Museer, der havde overdraget laden til foreningen, og Jyllanddspostens Fond, hvis donation havde været en stor hjælp til nødvendigt indkøb af materiale til tagspær, da der ikke var noget originalt materiale tilbage af taget.

Derefter åbnede foreningen som traditionen byder for udleveringen af øl, vand samt varme pølser købt med tilskud fra Dagli´Brugsen i Frederiks, opvarmet i Grønhøj Kros køkken og bragt over i kroens varmekasser - så også tak til Grønhøj Kro for den mulighed.

Der var en god stemning og dagen sluttede kl. 17-

Opdateret 12. december 2019  

Før det går løs

Laden klar til rejsegildet

Formanden byder velkommen

Formanden Aksel Kramer byder under den traditionelle krans velkommen til de fremmødte.

Ladens fremtidsplaner drøftes

Tilhørerne under velkomsten

Der lyttes til formandens velkoms.

Der lyttes til formandens tale.


Der hygges under rejsegidet.

Der forberedes pølse- og øl/vandudlevering

Udleveringen i fuld gang

"Ladens bagmænd" evaluerer dagens rejsegilde og drøfter fremtidens arbejde med laden.© Udarbejdet af ThiseWeb.dk