Kartoffeltyskerne på Alheden

Gå tilbage til forrige side

Generalforsamling 2019


Udsnit af deltagerne til slægtstræf og generalforsamlingen
Den ordinære generalforsamling 2019 afholdtes den den 13. april 2019 kl. 14.30 på Aktivitetscentret, Park Alle, Frederiks. .

Teddy Griebe, Frederiksdal, valgtes som dirigent.

Bestyrelsens beretning blev aflagt af formanden. Pga udviklingen vedr. Sandkærgårdens ladens genopførelse og forprojektet Kartoffelens Univers, fik Britta Leth fra projektet adgang til at fremlægge status for kartoffelens Univers.

Beretningen blev godkendt uden debat.

Kassereren fremlagde regnskabet, der blev godkendt.

Kontingent for 2020 blev fastsat til uændret 125 kr.
 
Ved valget af 3 bestyrelsesmedlemmer genvalgtes uden modkandidater Aksel Kramer, Taastrup; Anna Dürr, Viborg, og Anne-Marie Otte, Skive.

Martin Riis Thomsen, Ans genvalgtes om suppleant.

Valg af  revisor gav genvalg til Grethe Laursen, Bjerringbro

Klaus Vilner, Sdr. Resen genvalgtes som revisorsuppleant, mens Tage Bitsch Johansen, Herning nyvalgtes.

Under eventuelt orienterede formanden om, at foreningen har modtaget 40.000 kr. fra Jyllandspostens fond til genopførelsen af Sandkærgårdeladen. En oplysning der udløste klapsalver.

Opdateret den 14.april 2019Teddy Hogrebe underholdt med harmonikaspil

Formanden aflægger beretning

Udsnit af deltagerne ved slægtstræffet forud for generalforsamlingen.

Jacob Hogrebe, Haveforeningen Søvang, Åbyhøj, underholder med spillemandsmusik fra bl.a. sin oldefar Philip Harritz, Resenfeldes, repertoire.© Udarbejdet af ThiseWeb.dk