Kartoffeltyskerne på Alheden

Gå tilbage til forrige side

Slægtstræf 2018


Deltagerne på busturen på heden lytter til forklaringen om Kongenshus Mindepark og stenene ved til mindedalen

Slægtstræf Lørdag den 3. og søndag den 4. november på Aktivitetscentret, Park Alle, Frederiks.

Igen i år var der små 200 mennesker over træffets to dage. Træffet åbnede lørdag den 3. november hvor der fra kl. 10.00 sad forskere klar til at hjælpe med forskning i de enkelte slægter. 

Eftermiddagens program havde Sandkærgårdeladens genopførelse som hovedtema.

Kroejer Greger Laigård, Grønhøj Kro, indledte med at fortælle om tankerne bag samarbejdet mellem kartoffeltyskerforeningen, projektet Kartoffelens Univers og foreningen Liv på Alheden vedr. ladens gennemførelse.
Søren Toftgård Poulsen, tidligere museumsinspektør på Klosterlund Museum, tog over over og fortalte om behovet for frivillig arbejdskraft hvis projektet skal lykkes, og kom med erfaringer fra sit tidligere arbejde om de gode oplevelser, man får som frivillig. Han lovede, at stå som konsulent på projektet. Jan Herold var lokalrepræsentant for foreningen Liv på Alheden.

Slægtstræffet blev afbrudt kl. 17 og genoptaget søndag kl. 10.

Kl. 18.00 mødte 43 deltagere til en hyggelig sammenkomst ved årets foto-gensynsfest. Der blev vist dvd fra årets bustur inden spisningen. Maden blev indtaget under hyggelige former og god snak.
Jan Herold, Liv på Alheden, Gregers Laigård, Grønhøj Kro og Søren Toftgård Poulsen, tidligere museumsinspektør på Klosterlund Museum,venter på at komme i gang med deres oplæg om Sandkærgårdeladens fremtid.


Søndag havde 43 meldt sig til søndagens bustur på heden. Turen gik til de områder, hvor kartoffeltyskerne blev bosat 1759 samt de områder, hvor der skete udflytninger til,særligt i årene 1779 og 1793.

Vi så bl.a.Aarestrup med bl.a. Fielbert og Besser, Ulvedalene (Herold, Wackerhausen, Franck)  Havredal - for mange til at blive nævnt enkeltvis   - den gamle bygade med den gamle smedje, Trehuse (Breuner og Dürr) via Karuphøj (Breuner), Skansen – mest kendt for Cramerslægten, men oprinde­ligt var der 10 slægter. De lutherskes Grønhøj og via Stordalen til Tohuse. Ad Mønstedvejen og Hvidevej til Hjortedalen med udflytterslægter som Cramer (nu beboet af Harritz), Daniel Krath, Laier, Philbert, Herold, Bitsch og Bärtel m.fl. Ad Grønhøj-Skivevejen forbi von Kahlens Kongenshus (i dag kro) over Kongenshus Mindepark med udsigtstårnet, Resenfelde (Dürr, Harritz og Kriegbaum) samt Firehuse. (Jung - Lauth, Hermann (senere Krath – Harritz – Bräuner m.fl.) 

Det egentlige træf blev genoptaget kl. 10.

Under kaffen orienterede foreningens formand om arbejdet med Sandkærgårdeladen - der er allerede flere tilmeldte frivillige til arbejdet. Endvidere om busturen 2019 til Odenwald og Harzen samt Paulibyen Veltenhof.

Derefter holdt slægtsforsker Anton Blaabjerg, Viborget oplæg om  Slægtsforskning - og nettet! Han fortalte arbejdet med at søge oplysninger om sin egen slægt på nettet. Det virker måske for nogle let - og der kan let kopieres fra nettet til ens eget arbejde. Det gælder, hvis man stammer fra jævne fynske eller sjællandske bønder, og det gælder, hvis man stammer fra "kartoffeltyskere" eller måske endda (måske) fra Gorm den Gamle! Udfordringerne ved dette blev belyst med underholdende eksempler.

Slægtstræffet afsluttedes kl. 17.


Opdateret 7. november 2018
Her lå den gamle smedie i Havredal

Kramergården ved Skansen
© Udarbejdet af ThiseWeb.dk