Kartoffeltyskerne på Alheden

Gå tilbage til forrige side

Krodag 2018: Sydslesvig den 11. og 12. august.


Palisaden - med kartoffeltyskere på vej til museet. Klik på billedet for stort format

Turen blev godt afviklet i fint vejr - tørvejr, når vi var ude af bussen og regn, når vi kørte. Perfekt!






Turens første mål var museet Gedächtnishalle i Isted med to udstillinger:
A) De sydtyske kolonister (”kartoffeltyskerne”) i Sydslesvig med mange modeller og plancher om livet i den første tid på den sydslesvigske hede – den såkaldte Geest.

B) Slaget ved Isted 25. juli 1850.

Vi blev modtaget af repræsentanter fra vor sydslevigske venskabsforening Plaggenhacke. Johannes Hansen fortalte på tysk om slaget ved Isted og generelt om baggrunden for 3-års krigen. Inspirerende og med nye oplysninger for mange, der gav os en større forståelse for tiden. Gerda Eichhorn - også medlem i Kartoffeltyskerforeningen, oversatte til dansk.
Efter at have set de to spændende og flotte udstillinger så vi modellen af palisaderne uden for museet. Her var også en figur af kører af den sydtyske kolonist, der angiveligt skød general Schleppegrel den 26. juli 1850 ved Isted.

Inden frokosten i Landgasthaus Sollerup så vi mindestenen for Schleppegrel i Stolk, rejst der, hvor man fandt ham død.

Næste turmål var mindestenen i Friedrichsfeld med navnene på de mange sydslesvigske kolonister.

Turen tilbage til Isted, hvor vi skulle sige farvel til vore værter, gik gennem kolonien Friedrichsau (Jybæk). Det var en af de første sydslesvigske kolonier – og kolonien, hvor Sebastian Winklers svigermoder Eva Cathrine Meng boede fra 9. maj 1761 til sin død i 1762. 

Efter at have sagt farvel til værterne, fortsatte vi til vor overnatningshotel Ghotel i Kiel.

 

 





En af modellerne i museet

Johannes Hansen og Gerda Eichhorn foræller om Istedmuseet.

Udstillingen studeres

Palisaden med model af Scleppegrells morder og en kolonist en "Plaggenhacke"

Søndag formiddag kørte vi efter morgenmaden til Rens, hvor vi på museet ”Mellem Slesvigs grænser” fik en introduktion af Ruth Christensen til såvel den faste udstilling som Plaggenhackes helt nye særudstilling; ”Kolonisterne forlader Angeln, hvor blev de af?” En udstilling, der trækker tråde til de kartoffeltyskere, der forlod heden – et tema, vi også behandlede på krodagen i Hjerting 2017.

Efter Ruth Christensens oplæg stod hertugdømmernes historie og indvandringen af de sydtyske kolonister i et endnu mere afklaret lys. Dette vil blive uddybet i foreningens medlemsblad.

Frokosten blev indtaget på museet, hvorefter turen via grænsebutikken i Pebersmark gik hjemad med afsætning i de byer, hvor vi blev samlet op - med ankomst Viborg kl. 17.

Opdateret 17. august 2018




Stenen over Schlesvigs kolonister ved Friedrichsfeld studeres



Anna Dürr i snak med Plaggenhackes repræsentanter ved mindestenen.

Planche fra "Museet mellem Slesvigs grænser" i Rens

Planche fra Rensmuseets udstilling om kolonisterne fra Angeln, hvoraf nogle udvandrede til Rusland.




© Udarbejdet af ThiseWeb.dk