Kartoffeltyskerne på Alheden

Gå tilbage til forrige side

Krodag 2017 Restaurant Sjelborg Strand - Hjerting


Mette Guldberg holder oplæg.
Krodag 2017 den 13. August

Tema:
Hjerting som udskibningssted og dets betydning – også for kartoffeltyskere!

Krodag 2017 den 13. August

Tema:
Hjerting som udskibningssted og dets betydning – også for kartoffeltyskere!
Overinspektør Mette Guldberg, Fiskeri og søfartsmuseet i Esbjerg fortalte inspirerende til de 55 fremmødte om udskibningssted Hjerting.
Gennem sine studier af toldlisterne fra Varde ved vi med sikkerhed, at mange kartoffeltyskere udvandrede herfra til Hamburg, da livet på heden blev for hårdt, helt præcist 85 kartoffeltyskere i 1763. Desværre kender vi kun afrejsedatoer, skippere og antal, da det endnu ikke er lykkedes at finde passagerlister. Måske kan de konstrueres gennem de pas, der findes i Rigsarkivet - en opgave for slægtsforskere med specielt øje for den del af kartoffeltyskernes historie!
Vi ved også, at der kom forsyninger til kolonierne på Heden gennem Hjerting. Præcist hvilke produkter er lidt uklare ud over ”tre tønder og en pakke frø” fra Hamburg og Altona. Kartoflen synes også at være kommet til Heden fra Hamborg via Hjerting! (Kilde: Valdemar Andersen og Rentekammeret). Hjerting var altså datidens im- og eksporthavn samt udskibningssted for søfolk – en forløber for nutidens Esbjerg.

Efter Mettes oplæg kørte vi i bus forbi Hjerting udskibningssted, som vi så fra bussen og gjorde holdt ved Hjerting Kanelaug, hvor Mette fortalte lidt mere. Vi hørte også historien om den nye skulptur af en fisker, opstillet ved kanelauget.

En naturlig fortsættelse på dagen var den efterfølgende rundtur på Esbjerg havn, hvor vi får en guidet tur med Uffe Lundgaard, Esbjerg Erhvervsudvikling.. Han fortalte utroligt inspirerende- og vidende - om Esbjerg udvikling. som nogle sagde, det var forkert at betegne det som godt, det var mere end godt!
Dagen sluttede med restaurant Sjelborgs overdådige frokostmenu.!


Opdateret den 21. september 2017
Formanden byder de fremmødte deltagere og Mette Guldberg velkommen til dagen.

Udsnit af deltagerne ved morgenbordet inden Mette Guldberg gik i gang med sit oplæg.

Deltagerne ved modellen af Hjertingfiskeren ved Hjerting Kanelaug.

Deltagerne ved stranden tæt på det oprindelige udskibningssted Hjerting - næsten som det så ud dengang.

Medlemmer af kanelauget i snak med deltagerne.

Vi så også det kæmpemæssige havneområde i Esbjerg under kyndig ledelse af Uffe Lundgård fra Esbjerg Erhvervsudvikling. Stor tak til den! På billedet ses et af de store skibe til vindmølletransport på pladsen for udskibning af vindmøller.© Udarbejdet af ThiseWeb.dk