Kartoffeltyskerne på Alheden

Gå tilbage til forrige side

Generalforsamling 2011

Generalforsamling 2011 blev afholdt lørdag d. 30. april 2011- Der var et stort fremmøde med ca. 130 deltagere.

Erik Hjorth blev valgt som dirigent og ledte på en venlig måde forsamling gennem dagsordenens punkter. Formandens beretning blev efter nogle korte indlæg om status for lapidariet og laden i Sandkjærgårde enstemmigt godkendt.

Kassererens beretning blev modtaget med stor tilfredshed. Det indholsmæssigt største punkt ud over beretningen, var forslagene om vedtægtsændringer. Forslagene blev alle godkendt uden bemærkninger.

Kontingentet blev fastsat uændret.

Der var genvalg af de tre opstillede bestyrelsesmedlemmer, Eigil Jensen, Aksel Kramer og Anna Dürr.

Søren Sørensen og Hans Erik Jensen  blev valgt som suppleanter. Som revisorer valgtes Karl Sørensen og Betty Rasmussen, medens revisorsuppleanten Børge Laier genvalgtes.

Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig i henhold til vedtægterne på følgende poster:

Formand: Aksel Kramer.

Næstformand: Jan Hyllested

Kasserer: Verner Dürr

Sekretær Anna Dürr

 

 

 © Udarbejdet af ThiseWeb.dk