Kartoffeltyskerne på Alheden

Gå tilbage til forrige side

Bestyrelsemøde 2. november 2019

Mødet afholdtes lørdag den 2. november kl. 9.00 - 10.30 på Aktivitetscentret i Frederiks.

Bestyrelsen har et fast punkt om regnskabsstatus.
Den aktuelle status gav ikke anledning til bekymring. kontingentforslag.
Buskontoens indestående blev øget efter årets bustur. Det skyldtes forskellige forhold, men især, at vi havde benyttet 2 familievenlige hoteller, hvor priserne muliggjorde en tur med 28  deltagere uden underskud.

Datoerne for planlagte aktiviteter i 2020 blev fastsat. Offentligøres i medlemsbladet for december og på hjemmesiden under Kalenderen.

Lyssensorerne i Svenskerhuset er installeret.

Vi deltog i arrangementet En hyggelig dag på heden. Den forløb tilfredsstillende.
Næste bestyrelsesmøde afholdes den 25. januar 2020 på dagcentret i Frederiks. Hovedpunkterne bliver planlægning af generalforsamlingen, herunder indstilling af regnskabet til generalforsamling og dets oversendelse til revisorerne - samt kontingentforslag.

Opdateret den 9. december 2019

© Udarbejdet af ThiseWeb.dk