Kartoffeltyskerne på Alheden

Gå tilbage til forrige side

Bestyrelsemøde 28. juni 2018


Regnskab og kontingentforslag:
Kasseren fremlagde halvårsregnskabet, der ikke gav anledning til kommentarer eller overvejelser om justeringer af budgettet. Mødets hovedtema var det kommende slægtstræf.

Busregnskabet viste  det forventede budgetterede underskud, der dækkes af buskontoen og således ikke berører det kontingentfinansierede driftsbudget. Pga uforudsete begivenheder herunder5 færre betalende end budgetteret, var reduktionen på buskontoen støre end forventet.

Det drøftedes, hvordan vi kan forebygge en tilsvarende situation. Udfordringen er, at busprisen fastsættes før deltagertallet kendes.

Fremover fastsættes prisen på baggrund af et skøn ud de sidste to års deltagertal. vi prøver at få en mindre bus - ikke så meget af prishensyn - men fordi en mindre bus kan bringe os til steder, den nuværende 14-meter bus ikke kan komme.

Slægtstræf:
Økonomien og indholdet af det komemnde slægtstræf blev drøftet. Der blev ikke truffet konkrete beslutninger vedr. underholdningen.
Bustur på Heden gentages i år.
Formen for foto-gensynsfesten drøftedes. Der er opbakning til en evt mere struktureret form.for aftnen.

Bustur 2018

Turen blev drøftet.
Enighed om at fortsætte turene. Enighed om, at indholdet fortsat skal være en vægtning med hovedinholdet på slægterne - samtidig med, at mere "turistmæssige" oplevelser fortsat skal indgå. Busudvalget vil prøve at leje en mindre bus - dels pga deltagertallet, dels for at forbedre mulighederne for at besøge steder, en 14-meterbus ikke kan komme.
Turen i 2019 afvikles fra den 8. - 15. september med 3 overnatninger i Harzen med mulighed for at besøge Veltenhof - sidst besøgt i 2014, VW-fabrikkerne samt Bitschområdet syd for Harzen (tidligere DDR) - evt. med fokus på det delte Tyskland (grænemueseum i Eichsfeld) og sammenligningen med kartoffeltyskernes skæbne.
De sidste 4 nætter bliver i Odenwald.

Økonomiudvalg
Udvalgeter fortsat back-up og støtte til kassereren. Udvalget består af Lissi Møller Kristensen, ( Henny Basse Krog ønskede at udtræde), Anne-Marie Otte og Aksel Kramer.

Krodag

Der blev drøftet mulige temaer for fremtidige mål for krodagen.

Derudover behandledes øvrige punkter af betydning for det fremtidige bestyrelsesarbejde.

Opdateret den 18. juli 2018

© Udarbejdet af ThiseWeb.dk