Kartoffeltyskerne på Alheden

Gå tilbage til forrige side

Bestyrelsemøde 14. januar 2017 - bl.a med ny kasserer

Kassererskifte:
Bestyrelsen omkonstituerede sig på sit møde lørdag den 14. januar 2017 efter forretningsordenen pkt. 1 med Svend Aage Rasmussen som kasserer i stedet for Henrik Døssing.
Som følge af, at Svend Aage Rasmussen bliver kasserer, stopper hans hustru Betty Rasmussen som revisor.

Regnskab og kontingentforslag:
Mødets hovedtema var den kommende generalforsamling, herunder bestyrelsens indstilling til regnskabet 2016 og bestyrelsens budget for 2018 som grundlag for kontingentforslaget for 2018. Årsregnskabet for 2016 kunne i følge kassereren først foreligge ved udgangen af januar 2017. Bestyrelsen bemyndigede derfor kasserer og sekretær til at færdiggøre regnskabet og sende det til skriftlig udtalelse hos bestyrelsen sammen med
kontingentforslag på baggrund af det skønnede budget for 2018.

Økonomiudvalg
Bestyrelsen havde fra et af foreningens medlemmer modtaget en opfordring til at drøfte "back-up" for specielt formand, sekretær og kasserer. Drøftelsen mundede ud i, vi nedsatte et Økonomiudvalg som back-up og støtte til kassereren. Udvalget består af Henny Basse Krog, Anne-Marie Otte og Aksel Kramer.

Slægtsoplysninger
Jan Hyllested redegjorde for sit arbejde med at stille sine slægtsoplysninger til rådighed for foreningens medlemmer. Bestyrelsen tog redegørelsen til efterretning. Der vil blive fortalt nærmere om dette i næste medlemsblad.

Derudover behandledes øvrige punkter af betydning for det fremtidige bestyrelsesarbejde.

Opdateret den 19. januar 2017© Udarbejdet af ThiseWeb.dk