Kartoffeltyskerne på Alheden

Gå tilbage til forrige side

Slægtstræf 2016, Frederiks


Mindestenen efter afsløringen
Slægtstræffet blev afholdt den 5. - 6. november
på Aktivitetscentret, Park Alle 2, Frederiks.

Allerede fra lørdag kl. 10 sad der slægtsforskere klar til at
hjælpe med forskning i de enkelte slægter, ligesom der var en lille fotoudstilling om foreningens rejser til Schweiz.Alle foreningens bøger var lagt frem, så man kunne bladre i forskellige slægtsbøger eller læse om de områder, kartoffeltyskerne kom fra.

Under den traditionelle eftermiddagskaffe gav næstformanden Jan Hyllested en orientering om sidste nyt fra foreningen. Derefter fulgte et spændende oplæg med billeder om foreningens tur til Sct. Petersborg september 2016 i kartoffeltyskernes og Katharina den Stores fodspor ved en af turdeltagerne, Otto Jakobsen.

Kl. 17.00 blev slægtstræffet afbrudt  for at blive genoptaget søndag kl. 10.

Om aftnen var der Foto/gensynsfest for deltagerne på årets ture til Tyskland/Østrig samt Sct. Petersborg. Der var dog også flere, der ikke deltog på turene, der havde tilmeldt sig.

.


Bustur på heden - her Ulvedalene.

Jan Hyllested orienterer om nyt fra foreningen under kaffen lørdag.

Om søndagen var der kaffe med rundstykke kl. 9.00 for de tilmeldte til turen på heden, der startede kl. 9.30. (Se Tur på heden, link http://kartoffeltysker.dk/Pages/vismr.asp?id=275&returpage=vismr.asp&single=1 )

Et af de store punkter på træffet var afsløringen af foreningens nye mindesten med de blivende kartoffeltyskeres navne, ved Svenskerhuset, Grønhøj Kro. Vejret var ikke med os, så kroejer Gregers Laigård lod os velvilligt samles i Morten Korchmuset lige ved siden af den nye sten. Formanden begrundede over for de fremmødte, hvorfor foreningen havde fundet det naturligt at få en mindesten med alle de blivende kolonistnavne, ikke mindst kvindernes.
Indimellem var der fællessang med musikledsagelse ved Preben Rasmussen, der selv er kartoffeltysker, (Würtz). Sangene, Historiens gang og Kær est du fødeland, var udvalgt, så såvel fortiden som synet ud i fremtiden blev berørt.set fra et slægtsmæssigt synspunkt.
Inden vi gik ud i småregnen for at afsløre stenen, sang vi Odenwaldsangen, som efterhånden er foreningens kendingssang.
Formanden rettede en tak til Grønhøj Vognmandsforretning for velvillig bistand med det praktiske arbejde. En speciel stor tak til foreningens medlem, stenhugger Frede Kriegbaum, Randers, der stod for stenens udformning til en favorabel pris.

Efter stenafsløringen tog vi tilbage til Aktivitetscentret. Efter kaffen orienterede foreningens formand om seneste nyt fra foreningen, herunder krodagen den 13. august på restaurant Sjelborg Strand ved Hjerting den 13, august samt turen til Schweiz 9.- 16. september 2017.

Som afslutning på træffet sang vi som vi plejer "Skuld gammel venskab rejn forgo" med ønsket om et gensyn til generalforsamlingen i april.

Opdateret 7. november 2016
Forberedelse til talen inde i Morten Korchmuseet. Ved siden af formanden står Preben Rasmussen klar til musikalsk ledsagelse af fællessang.

Mindestenen før afsløringen.

Medlemmer ved mindestensafsløringen.

Eftermiddagskaffen indtages.
© Udarbejdet af ThiseWeb.dk