Kartoffeltyskerne på Alheden

Gå tilbage til forrige side

Slægtstræf 2010 6/7. november kl. 9 - 17

Slægtstræffet havde igen i år fin tilslutning.

Busturen rundt på egnen lørdag morgen, med besøg ved flere lokaliteter, var hurtig fuldtegnet. Bussen blev endda fugt af en bil, hvor passagerene havde fået enskriftlig kørevejledning.

Lørdag over middag var et tilbud om et besøg på Karup Kartoffelmelsfabrik et tilløbsstykke, så mange benyttede chancen for at se fabrikken i arbejde.

Til den efterfølgende kaffe på Dagcentret var der ca. 110 personer.

Søndagens mulighed for at se den gamle døbefond og dåbsfad & - kande i Frederiks kirke havde fin tilslutning.

Begge dage var der travlhed med at yde hjælp ved slægtsforskning.

Jan Hyllested orienterede ved kaffebordet begge dage om foreningens status, både om formandsskiftet samt om de planlagte aktiviteter i 2011.

Herudover orienterede han om planerne for Lapidariet - samlingen af ældre gravsten - på Frederiks Kirkegård. Foreningens ønske om at finde en ordning, så fremtidige sten fra kartoffeltyskergrave, der nedlægges, kan bevares for slægtsforkere og andre på kirkegården, er mødt positivt fra såvel menighedsrådet og provstiet. Så vi håber på et positivt resultat, når de sidste godkendelser skal gives. 

Der blev også orienteret om laden på Sandkærgaarde - her er alle parter også interesseret i en løsning, men der er mange forhold, der skal tages i betragtning, ikke mindst økonomiske forhold. Men med alle de gode viljer håber vi, der kan findes en løsning, selv om det er sværere end løsningen med lapidariet. Indtil videre står og falder ladens fremtid helt bogstaveligt med, at den blæses omluld af stormene. Vi håber det bedste  og vil følge udviklingen og orientere om både i medlemsbladet og på hjemmesiden, når der er noget nyt. 

 

  © Udarbejdet af ThiseWeb.dk