Kartoffeltyskerne på Alheden

Gå tilbage til forrige side

Generalforsamling 2016


Ordinær generalforsamling lørdag den 16. april 2016 kl. 14.00 afholdtes i Aktivitetscentret, Park Alle 2, Frederiks.Før generalforsamlingen var der et minislægtstræf samt et oplæg af Ketty Bräuner om Frederiks Kirke,

Bent Philbert blev valgt som dirigent

Bestyrelsens beretning
ved formanden blev godkendt uden bemærkninger
Regnskabet godkendtes
Forslaget om, at indbetalingskort udsendes sidste gang i 2016 i forbindelse med kontingentet og kontingent og andre betalinger fremover skal betales ved bankoverførsler godkendtes. 
  Bestyrelsen fik bemyndigelse til køb af en mindesten med navne på de blivende kolonister, incl. kvinderne (60 – 70.000 kr.) Beløbet tages fra museumskontoen og er ikke i driftsbudgettet. Bestyrelsen bemyndiges til at finde et sted for stenens placering.
 Kontingentet forhøjes med 10 kr. til 110 kr. årligt
 Der valgtes følgende bestyrelsesmedlemmer for 2 år.:

o   Jan Hyllested
o  
Ruth Randeris
o  
Svend Aage Rasmussen
o  
Henrik Døssing
.
Anne Marie Otte, Skive, blev valgt for 1 år.
Som suppleant for en 2- årig periode valgtes Lissi Møller Kristensen
Som suppleant for en 1-årig periode valgtes Henny Basse Krog.

Betty Rasmussen genvalgtes som revisor..

 Som  revisorsuppleanter genvalgtes Erik Hjorth og Per Sørensen

Opdateret 17. april 2016
Dirigenten Bent Phielbert

Klik på billedet for stort format. Eksempel på, hvordan en mindesten kan se ud. Mandens slægtsnavn til venstre - hustruens til højre.

Kety Bräuner holdt før generalforsamlingen et inspirerende oplæg om Frederiks kirkes første 250  år.
Ketty Bräuner holdt et levende og spændende oplæg om Frederiks kirke før generalforsamlingen i anledning af kartoffeltyskernes kirkes Frederiks kirkes 250-års jubilæum.

Formanden Aksel Kramer takker Ketty Bräuner for den levende fortælling om kirken.

Besøg af den tyske præst Thomas Blöcher med hustru Beate. Frederiks Kirke havde inviteret pastor Blöcher til at holde festprædiken ved jubilæumsgudstjenesten på anbefaling af kartoffeltyskerforeningen. Her ses de i samtale med Anna Dürr før foreningens generalforsamling.

Thomas Blöcher sammen med Frederiks kirkes sognepræst Carl-Gustav Christensen ved kirkens festgudstjeneste.

2 nye bøger til salg: "Svanevinger" og Heldige kartoffel".
Stine Bitsch-Larsens nye erindringsbog "Svanevinger" kunne købes til medlemspris 130 kr. (Vejl. pris hos boghandleren (198 kr.) ved bestilling til forsendelse pålægges gebyr på 45 kr.

Kartoffeltyskerne og vor forening har fået sin lille omtale egen omtale i bogen ” Heldige kartoffel – Den skrælgode historie om hele Danmarks nationalspise”.  Bogen er en let læst, populær skrevet bog på 120 sider i en flot indbinding med indbydende layout.  Den kan købes på generalforsamlingen til medlemsprisen 150 kr. mod (Vejledende pris: 229 kr.) eller bestilles pr. post mod et tillæg forsendelsesgebyr på 45 kr.

Uddrag af bogens presseomtale december 2015:
Ny bog udfolder kartoflens rejse fra det varme Sydamerika til det kolde Danmark, der var lige så kølig i sin modtagelse. Kartoflen endte dog med at triumfere og vinde danskernes hjerte.

Da kartoflen kom til Danmark i 1700-tallet, var den ikke just en heldig kartoffel, men snarere en varm kartoffel. Kirken forkyndte, at kartoflen var en plante i pagt med djævlen. Kartoflen var farlig for danskerne. 
Da den lille knold endelig fandt kirkens nåde og sin vej til danskernes tallerkner, var kampen for den lille jordbo imidlertid ikke overstået. Ind fra siden kom bl.a. en italiensk storcharmør – pastaen – som danskernes smagsløg fandt behagelige på deres charterrejser i 1970’erne.
Men kartoflen er en hårdfør lille knold. Og danskerne fandt ud af, at den gik godt til aftensbordet både most, kogt og braset. Dette kan man læse meget mere om i bogen, der skildrer kartoflens stormomsuste tur fra udskældt knold til yndet spise.

Et skulderklap til den hårdføre knold

Udover kartoflens historiske og kulturelle rejse fra kartoffeltyskernes knokleri på Alheden tilbage i 1700-tallet til det umage ægtepar Gertrud og Oluf Sand, der er det mest berømte kartoffelavler-ægtepar til dato.
I bogen optræder også en række kulturpersonligheder og kendte danskere, som leverer små anekdoter om, hvad kartoflen betyder for dem. Det er blandt andre tidligere tv-vært, Sisse Fisker, der ser det som sin pligt til at lære sine børn om kartofler, folketingspolitiker Bertel Haarder, som åbenbarer sit kartoffeltraume og havemand Søren Ryge, som bliver harm, når der serveres kartofler uden sovs.
Der er mange måder at kigge på danskerne på. Gennem kartoflen får man billedet af, hvordan en spise er langt mere end blot mad i munden. Kartoflen kan vække mange følelser, og for mange er den forbundet med stærke minder helt fra barnsben, siger journalist og forfatter Thorsten Asbjørn om bogen, som udkommer på Turbine Forlaget.

Opdateret 22. marts 2016

 

 

 

 

© Udarbejdet af ThiseWeb.dk