Kartoffeltyskerne på Alheden

Gå tilbage til forrige side

Krodag 2016 Svostrup kro


Marquardnavnet på mindestenen

Krodag 2016
blev afviklet søndag den 21. august på Svostrup kro med temaet: Kartoffeltyskernes bosættelse i 1800-tallets Grauballe, (Svostrup sogn) og Grønbæk. Kom de som pramdragere på Gudenåen, plantagetilplantere – eller?

Efter morgenkaffen fortalte Bjarne Smedegård om sin families tilknytning til området og hvordan hans slægtsnavn Fielbert blev til Smedegård!

Lokalhistorikeren Dorte Frandsen, også kendt for sin hjemmeside ”Grauballekonen”, fortalte inspirerende om tiden. Hun lagde ud med beretninger om årsagen til den store tilflytning til området og livsvilkårene i 1800-tallet. Noget hun glimrende og let læst også har beskrevet i sin bog: "Konen med træbenet og den fattige kontorist". Fattiggårdene i Svostrup og Grauballe blev omtalt - bl.a. med historien om en pige med ondt i livet, kartoffeltyskeren Ane Johanne Marie Jacobsen (Cramer),

Efter et besøg i Svostrup kirke førte Dorte os i to busser ud til "Marquard"-gården, "Djævlemosegård", hvor ejerne Inger og Hans Pedersen tog imod. Hans Pedersen fortalte levende om gårdens fortid og mindestenen, som han købte i 2010 og indsatte navnene på alle gårdens ejere, herunder Ane Marquardt, plejebarn - og senere tjenestepige på Svostrup Kro inden hun giftede sig med ejeren af "Djævlemosegård"

Dorte Frandsen førte os videre forbi Gravballemandens fundsted til Grønbæk Præstegård, hvor vi hørte om præsten Nels Hurtigkarl, der og også var sognepræst i Lysgård på tiden for kartoffeltyskernes indvandring. Efter en rundvisning i kirken kørte vi tilbage til kroen for den afsluttende buffet.
Opdateret 26. august 2016
Svostrup Kro set fra Gudenåsiden, hvor pramdragerne trak prammene.

Gårdspladsen til Svostrup Kro

Om lidt er kaffen klar til dagens begyndelse.

Bjarne Smedegård fortæller om slægtsnavnets udvikling fra Fielbert til Smedegård

Smedegård (Oldebarn af Fielbert) på Grønbæk Kirkegård.

Dørr-gravsten på Svostrup kirkegård (f i Frederiksdal 1835)

Deltagerne på stedet for Svostrups første fattiggård.

"Grauballekonen" Dorte Frandsen fortæller - her sammen med formanden.

Deltagerne inde i Svostrup kirke.

Den originale døbefont - der efter reformationen stod skjult i koret - men ved den nylig restaurering er kommet frem, så alle kan følge dåbshandlingen.

To af de restaurede gravsten studeres.

To gamle ulæselige gravsten fra 1700-tallet er gjort læsbare af Dorte Frandsen.

Gravsten på Svostrup kirkegård studeres.

Besøg på Djævlemosegård med mindestenen over bl.a. Ane Marquardt.

Hans Pedersen, ejer af Djævlemosegård, fortæller om gårdens historie og om baggrunden for mindestenen - med bl.a. Dorte Frandsen som tilhører.

Besøg ved præstegården med historien om provst Nels Hurtigkarl - bla. præst i Lysgård i 1700-tallet.

Den specielle døbefont i Grønbæk kirke studeres.

Deltagerne hører om Grønbæk kirke inde i kirken.

Gravstenen over "Fruentimmerhaderen Jean Arnold Fischer til Allinggård". Egentlig ikke kartoffeltyskerrelevant - og dog. Han kom ved hjælp af diverse giftermål i familie med Fielbertsslægten.© Udarbejdet af ThiseWeb.dk