Kartoffeltyskerne på Alheden

Gå tilbage til forrige side

30-års jubilæumsmiddag 29. august 2015


To, der har været med til at stifte foreningen og medlemmer siden dens start: Foreningens sekretær og æresmedlem Anna Dürr (til højre) og Stine Bitsch-Larsen,medforfatter til bogen: De sydtyske kolonister på den Jyske hede". (Klik på bllledet for stort format)

Foreningen blev stiftet 4. marts 1985. 30-året for stiftelsen blev fejret med en jubilæumsmiddag lørdag den 29. august 2015 på Pårup kro, dagen før krodagen.

Foreningens sekretær - en af foreningens stiftere og æresmedlem - Anna Dürr bød som sprechstallmeister velkommen. Da deltagerne havde sat sig til bords overlod hun inden selve middagen hurtigt ordet til foreningens formand. Aksel Kramer bød velkommen med et kort rids af ikke kun foreningens fortid, men også det fundament, lokale borgere på Alheden havde lagt før foreningen blev stiftet i 1985. Han kom bl.a. ind på baggrunden for mindestenen opstillet af lokale borgere i 1959 på Frederiks Kirkegård samt Stine Bitsch-Larsens og Jørgen Nielsens imponerende arbejde på Landsarkivet i Viborg. Der skrev de listerne med alle kartoffeltyskerne af for senere at udgive dem i bogen: "De sydtyske kolonister på den jyske hede" i 1983. 
Selv om der er kommet megen ny viden om kartoffeltyskerne siden da, er det stadig bogen, mange tyr til, når man skal have et hurtigt overblik over de kartoffeltyske slægter.
Han fortalte endvidere om, hvordan han i lighed med adskillige andre gennem foreningens sekretær Anna Dürrs store slægtsforskningsarbejde har fået dokumenteret sit kartoffeltyskertilhørsforhold.

Han huskede sit første møde med foreningen på netop Pårup kro, hvor den daværende formand Elsa Steen Ølgård tog imod sammen med Anna Dürr og sørgede for, at man som nyt medlem blev bænket hos slægtsmedlemmer.

Flere fra foreningen - såvel fra dens start som senere - kunne, ja endda burde med fuld rette være nævnt, men den varme mad ventede. Derfor blev det ikke til en gennemgang af hele foreningens historie.

Det fik ham uden sammenligning i øvrigt til at citere den nuværende uddannelsesminister fra Skern med ordene: "Vi skal bevare vor arv samtidig med, at vi udvikler den."
Vi skal altså udvikle foreningen i takt med den teknologiske udvikling uden at glemme de positive værdier skabt af foreningens stiftere, værdier, som er og forhåbentlig bliver ved med at være foreningens fundament. 
Han afsluttede sin indledning med et trefoldigt leve foreningen. 

Derefter spillede "Degnekapellet" fra Kjellerup middagen ind, ligesom de spillede under spisningen.
Efter hovedretten præsenterede Anna Dürr en anden af foreningens stiftere, Stine Bitsch-Larsen, der ligesom Anna har været medlem af foreningen siden dens start. Stine fortalte om sit liv som kartoffeltysker, et liv hun er ved at nedfælde i en bog, der forventes at udkomme snart.
Inden alle er gået til bords. sekretær Anna Dürr står op til højre, formanden Aksel Kramer til venstre.

Lige før maden kommer.

Under middagen ledsagede Degnekapellet maden med musik og fællessange som Odenwaldvisen og Kartoffellied - den sidste en hyldest til den preussiske kong Frederik den Anden/Store, der i 1700-tallet kæmpede for udbredelsen af kartoflen som et middel til at undgå underernæringen.

Efter middagen fortsatte Degnekapellet med underholdende musik - ligesom kapellets medlemmer demonstrerede, at de ikke kun var gode musikere men også gode visesangere, der kunne få forsamlingen til at synge med på kendte og ukendte populære viser.

Udover musikken optrådte et af foreningens medlemmer, Mona Abildskou, med en omskrevet version af H. C. Andersens "Konen med æggene", der i dagens anledning var blevet til "Konen med kartoflerne" - og det var i grunden ikke så galt!

Efter kaffen med kroens lækre lagkage sluttede festen først på aftenen.


Opdateret 4. september 2015
Degnekapellet fra Kjellerup underholdt til middagen.

Mona Abildskou fremfører "Konen med kartoflerne", frit efter H.C.Andersen

© Udarbejdet af ThiseWeb.dk