Kartoffeltyskerne på Alheden

Gå tilbage til forrige side

Schilling (Sosnovka)


Motiv fra Schilling med udsigt til Volga.(Klik på billedet for stort format)

Schilling er placeret helt ude ved Volgas vestlige bred ca. 50 km. syd for Saratov. og 5 km øst for Beydeck - ad landevejen ca. 10 km fra Balzer via Beydeck. Der blev bosat i alt 25 familier fra den jyske hede. Her omtales 4 familier, Schilling samt 3 med  speciel interesse for efterkommere af kartoffeltyskerne på Alheden, nemlig Harritz (Rütz), Maul og Philbert/Stock.

Kolonien blev grundlagt 1764. I 1772 havde byen 429 indbyggere og var altså en af de større kolonier, i 1912: 3564 indbyggere, 1926: 2771 indbyggere. Vi har ikke oplysninger om indbyggertallet i dag, der dog skønnes til at være nole få hundreder.

Schilling

Kolonien er formodentlig opkaldt efter Johannes Schilling, der udvandrede fra Frederikshøj(Grønhøj) i 1763, formodentlig med 5 døtre og 1 søn. Han var linnedvæver og kommer fra et sted i Würtemberg. Den 28. juli 1761 rejste han med hustruen Maria Magdalena og 6 børn til Jylland og bliver indkvarteret i Frederikshøj. 1763 rejser han ud af landet og bosætter sig i kolonien Schilling.

Harritz

Anna Margretha Harresin (Harritz) og 4 børn bosætter sig 1763 i kolonien - efter det oplyste.
Anna Margaretha var født Rutz, i Hohenstein. Hun blev gift med Johann Nicolaus Harres fra Knoden, der døde i 1759. Som enke  flyttede hun til Gadernheim, hvorfra hun med 7 børn, en vogn, seng og klæder i 1760 kom med Beydecks transport til Jylland.
Anna Margaretha Harresin er opført i den årlige indberetning 31/12 1760 under nr. 11 i Grønhøj som en skikkelig bondekone med nu 4 børn.1763 drager hun videre til Rusland med 4 børn. De tre øvrige børn var:

  • Den ældste datter, født i 1740 er formodentlig blevet på heden,
  • Den næstældste søn Johann Peter Harres/Harritz, fik plads i Grønhøj 22/7 1760. I den årlige indberetning 31/12 1760 står han stadig i Grønhøj. Det bemærkes dog, at han er rejst tilbage til Tyskland. Hans videre skæbne efter 1761 kendes ikke.
  • Den ældste søn fra Knoden, ”Damuel” Harritz (formodentlig hed han Joahann Samuel) blev i Frederikshøj.

Christian Harritz står 19/12 1761 for driften i Grønhøj, ”een Skikkelig Ung Menniske har én gam(m)el Moder” (Anna Margretha,.21/4- 1714, altså 47 år!) i følge indberetningen. På vej til Rusland var familien i en periode i Lübeck.

Andreas Maul (Frederikshøj), fætter til kolonisten Johann Philipp Maul.

Andreas var født 1703i Hessen-Darmstadt - 12 åt ældre end sin fætter, kolonisten Johan Philip Maul, der blev på heden.

Andreas kom med Beydecks kolonne maj 1760. Han blev betegnet som en mådelig bonde, der dog havde ”4 skønne voksne sønner, der er linnedvævere”. Han hylder kongen ved Fredericia juni 1760 og bosættes i Frederikshøj 22/7 – 1760. Han udvikler han sig til en god bonde og skikkelig mand”.

1763 er han en kolonist af nogenlunde god håb. Samme år udrejser han til Schilling med sine sønner sønner Johann Georg og Philipp Ludwig og deres hustruer.

Anna Maria Filbertin/Philbertin, født Stock (Frederikshede- enke efter Johan Peter d. 1761)

Hun kom med sin mand Johann Peter Philbert og 9 børn fra Gronau til Fredericia efteråret 1759.Johan Peter dør 1761 og begraves i Thorning den 20. maj. I 1763 rejser enken og de fleste børn, incl.Johann Nicolay, til Schilling ved Volga.
Den tilbageblevne Johann Philipp Philbert er nevø til Anna Marias afdøde mand og fætter til de børn, Anna Maria tog med til Rusland.

Opdateret 29. marts 2015.
Den gamle skole, i dag ungdomsklub.

Den gamle skole, i dag ungdomsklub.

Ungdomsklubbens hovedindgang.

Motiv fra Schilling maj 2014.

Hovedgaden i Schilling med besøg af Kartoffeltyskerne på Alheden maj 2014.

Motiv fra Schilling

Typisk volgatyskerhus med "telttag" og vandrette bjælker i væggene/ydermurene.

Motiv fra Schilling

Schilling med udsigt til Volga. Byen er delt i to, den ene del på højsletten, den anden nede ved flodbredden. Oprindeligt forbundet med en bro mellem den højereliggende og lavere liggende del af byen.

Schilling placeret lidt hævet over Volga.
© Udarbejdet af ThiseWeb.dk