Kartoffeltyskerne på Alheden

Gå tilbage til forrige side

Beydeck (Luganskoe)


Den lutherske kirke i Beydeck - i dag kulturhus med ungdomsskole, bibliotek m.v.

I kolonien Beydeck blev der bosat mindst 14 familier fra den jyske hede - med  ægtefæller og børn blev tallet af kartoffeltyskere noget højere. Byen er speciel interessant for slægterne Bitsch, Borger og Jung - udover Beydeck!.

Beydeck
Kolonien er opkaldt efter Johann Martin Beydeck, oprindelig udvandret fra tyske Staffort. Han var leder af en kolonne, der kom til Fredericia den 1./2. maj 1760 med senere bopæl i Moltkenberg, Randbøl Hede. Han kom i 1763 på listen "udygtig befundne" og betegnet som den "største ræsonnør og oprører".

Bitsch
Af særlig interesse for nuværende efterkommere af kartoffeltyskere på Alheden er Anna Catharina Bitsch. Hun var søster til kolonisten Johann Peter Bitsch og dermed Eva Jungs svigerinde. Interessant, at hun kom med Beydecks kolonne til Fredericia, så måske naturligt, hun i Rusland bosatte sig netop i Beydeck. Hun blev
- formodentlig undervejs til Danmark - gift i 1760 med Johann Jacob Borger fra Steinau, Gross Biberau. Om de kendte hinanden før afrejsen til Danmark ved vi ikke, men vi ved, at hans forældre senere flyttede til Gadernheim, ikke langt fra Bitsch-området ved Reichenbach/Raidelbach/Elmshausen.

Borger deltog i hyldesten af Kong Frederik den 5. ved Fredericia. I 1761 er han ”ikke en af de slemmeste” ifølge den årlige indberetning og i 1763 ”kolonist af nogenlundes god håb.” Alligevel får han rejsepas til Rusland i 1765, hvor han sammen med Anna Catherinas Bitsch kommer til kolonien Beydeck. Undervejs til Rusland fik parret en søn Georg Philipp Borger i ventetiden i Lübeck.
Georg Philipp blev døbt 5. maj 1766 i Lübeck domkirke.
Johann Jacob
dør mellem 1776 og 1789.  Anne Catherina gifter sig inden 1789 med den noget yngre enkemand Heinrich Götz. Hun dør i kolonien Warenburg efter 1798.  (Kilde: Jan Hyllested, specielt hans bog om "Slægten Bitsch")

Beydeck før og nu

Kolonien blev grundlagt 10. august 1764 med 76 familier, heraf som nævnt 14 kartoffeltyskerfamilier, og opkaldt efter dens første forstander, Beydeck. Ved folketællingen i 1769 76 familier med 144 mandlige beboere og 154 kvindelige beboere.  1931 var der 4307 indbyggere, hvoraf 4266 var tyskere.

Der er imidlertid ikke mange minder tilbage om volgatyskerne i Beydeck - udover den luterske kirke, der i dag fungerer som kulturhus med ungdomsklub, bibliotek m.v. Der er kun en enkelt kvinde med rødder tilbage til volgatyskerne.
Byen har en kacachzisk kadetskole, hvor mange kazachiske børn får en uddannelse med henblik på en senere militær karriere. Byen har landsbykarakter trods de dominerende boligblokke fra sovjettiden.


Opdateret 31. marts 2015Døbefonten i Lübeck domkirke, hvor Anna Catharina Bitsch og Johann Jacob Borger fik deres søn Georg Philipp døbt maj 1766 på vej til Volga

Hus i Beydeck bygget i kartoffeltyskerstil med telttag og mursten i 2 forskellig farver

Gadeparti fra Beydeck maj 2014

Boligblokke fra Sovjettiden

Byens dominerende boligblokke fra sovjettiden.

Beydecks sundhedscenter

Beydecks kazachiske kadetskole

Familierne samlet for at overvære kadetelevernes generalprøve til deres optræden til 9. majfestlighederne 2014 (sejren over tyskerne i 2. verdenskrig)

Kadeteleverne øver sig.

Pigerne er også med på kadetskolen.

Eleverne var meget interesseret i gæsterne fra Danmark maj 2014

© Udarbejdet af ThiseWeb.dk