Kartoffeltyskerne på Alheden

Gå tilbage til forrige side

Balzer (Krasnoarmeysk)


Kopi af den første folketællingsliste fra Balzer med borger nr. 1, Barduli Balzer, Fra Egnsmuseet i Balzer, Rusland.
Byen ligger ca.80 km. syd for Saratov i "højlandet" - ikke helt ude ved kysten, men forbundet med Volga via en lille flod. Den er hovedbyen i i området, hvor også kolonierne Anton og Beydeck er placeret. Det er  i dag en by med et bymæssigt præg i modsætning til mange af de øvrige kolonier, der mere har et landsbyagtigt præg.

Byen er opkaldt efter dens første forstander, Baltazar (Balzer) Barthold. Sammen med ham bosatte sig yderligere 5 kartoffeltyskere i byen.

Han var leder af den 1. kolonne, der udvandrede fra Frankfurt til Jylland den 28. august 1759.  Han var en reformert bonde, der stammede fra Hofheim, ½ mil (3- 4 km) fra Worms. Han blev som en af de første bosat på Frederikshede (Havredal) den 17. maj 1760.

Hurtigt viste han lederevner og var dygtig med en udpræget retfærdighedssans. Bl. a. tog han til København for at klage til kongen over forholdene - uden han af den grund blev fængslet. Temperamentet kunne dog komme til kraftigt udtryk. Det viste sig, da blev indblandet i mordet på kolonisten Diefenthaler. Ved retten i Hinge den 3. oktober 1762 dømmes han til døden ved hængning. På tilbageturen til Viborg arrest lykkes det ham at flygte i Levring – uvist hvordan.

Det næste vi hører om ham er, at han i 1763 er bosat i kolonien Balzer ved Volga. Han bliver byens første forstander. På byens museum er der kopi af en folketællingsliste, hvor han på gammelrussisk (her i dansk oversættelse) står opført som borger nr. 1: "Forstander  Balzer Barduli (38), reformert, korndyrker. Med hustru Anna Margareta (40) og to døtre  Elisabeth (12) og Anna (10). Ankommet 28. August 1765.

Under foreningens besøg i Balzer maj 2014 troede museets leder ikke på, der var tale om en fra Danmark indvandret tysker - han var jo tysk, og en særdeles respekteret mand. Oplysningerne fra de russiske folketællingslister om ham og hans familie er imidlertid de samme som de oplysninger, vi har om ham i Danmark - med forbehold for de usikkerheder omkring navnenes stavemåder, der altid er - eksempelvis kan Barhold på gammelrussisk nemt blive til Barduli - og Balthazar til Balzer.

Byen:

Balzer blev grundlagt 28. august 1765. I følge folketællingslisterne var der i 1767 90 familier med 198 mandlige og 177 kvindelige indbyggere.1933 var der 15.800 indbyggere, hvoraf 14.925 var tyskere.

Opdateret 27. marts 2015


Vinterkirken i Balzer med Præstebolig.

vinduer i hus med den specielle byggestil i Balzer: Skiftevis gule og rødbrune mursten.

Hjemstavnsmuseet.

Museumslederen og vor guide Pavel Bovichev i museet.

Udstillingstavle i museet

Balzer er kendt for den store tekstilproduktion i Benders fabrikker her på billedet. Bender er efterkommer af en volgatysker.

Volgatysk hus i Balzer

Gadeparti i Balzer

Gaden, hvor vor udmærkede frokostrestaurant lå.

© Udarbejdet af ThiseWeb.dk