Kartoffeltyskerne på Alheden

Gå tilbage til forrige side

CVR og Bankoplysninger

CVR-nummer: 31 917 441

Bank:
Andelskassen Viborg,
Foreningskonto:
Konto: 59595000130
IBAN kontonummer:DK5659590005000130
SWIFT-adresse/BIC:DANBDK22

Kontoen anvendes til den daglige drift (Kontingent, andre ind- og udbetalinger bortset fra betlinger til busrejser og krodage)

Buskonto:

Konto
59808047548


Kontoen er beregnet til indbetaling af beløb til busrejser og krodag.

Museumskonto:

Konto
5959 0001076464


Opdateret 19. april 2018

© Udarbejdet af ThiseWeb.dk