Kartoffeltyskerne på Alheden

Gå tilbage til forrige side

CVR og Bankoplysninger

CVR-nummer: 31 917 441

Bank:
Sydbank
Foreningskonto:
Konto: 70451211810 

Kontoen anvendes til den daglige drift (Kontingent, andre ind- og udbetalinger bortset fra betlinger til busrejser og krodage og museet))

Buskonto:

Konto
 
70451211836 

Kontoen er beregnet til indbetaling af beløb til busrejser og krodag.

Museumskonto:
Konto
  
70451211844

Opdateret 8. oktober 2018

© Udarbejdet af ThiseWeb.dk