Kartoffeltyskerne på Alheden

Gå tilbage til forrige side

CVR og Bankoplysninger

CVR-nummer: 31 917 441

Bank:
Sydbank
Foreningskonto:
Konto: 70451211810 
Afhængig af bakens netbanksystem kan det være: Reg nr. 7045 kontonr. 1211810
MobilePay: 662810

Kontoen anvendes til den daglige drift (Kontingent, andre ind- og udbetalinger bortset fra betalinger til busrejser og krodage og museet)

Buskonto:

Konto  70451211836 
(reg. nr. 7045 konto nr. 1211836)
MobilePay 471036

Kontoen er beregnet til indbetaling af beløb til busrejser og krodag.

Museumskonto:
Konto   70451211844
(reg.nr. 7045 kontonr. 1211844)
MobilePay 973844

Opdateret 3. maj 2023









© Udarbejdet af ThiseWeb.dk