Kartoffeltyskerne på Alheden

Gå tilbage til forrige side

Generalforsamling 2010

 

 

 

Lørdag 24. april 2010 kl. 14.30 på Park Allé Dagcenter i Frederiks

 

Dagsorden:

 

1.     Valg af dirigent:  Steen Ølgård valgt

2.     Formandens beretning: godkendt 

3.     Kassererens beretning: Godkendt

4.     Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer for 2 år – på valg er Jan Hyllested, Verner Dürr, Ruth Randeris og Svend Aage Rasmussen:

     Alle 4 valgt

5.     Valg af 2 suppleanter for 1 år – på valg er Aksel Kramer og Søren Sørensen

     Begge valgt

6.     Valg af revisorer – på valg er Karl Sørensen og Betty Rasmussen

     Begge valgt

 

7.     Valg af revisorsuppleant

8.     Fastsættelse af kontingent – forslag uændret 100 kr. pr. person Godkendt

9.     Indkomne forslag - Ingen indkomne

10. Eventuelt - spørgsmål til økonomien i busturen. Opfordring til bestyrelsen om at se på, om rimelige udgifter blev dækket.

 

Forud for generalforsamlingen var der et righoldigt

program:

 

Kl. 9.30-12.00: Foreningen holdt ”åbent hus” om formiddagen i forbindelse med arrangementet ”Åben by på Alheden”, hvor Frederiks, Grønhøj og Havredal  summede af liv og initiativ. Fotoudstillingen fra jubilæet blev vist frem, der var non-stop forevisning af jubilæums-dvd´er. Salgsboden var åben, forskerne klar ved computerne – og foreningen serverede kaffe og småkager til alle, der kikkede ind.

 

 

Kl. 13.30: Som led i ”Åben by på Alheden” var der en kirkegårdsvandring med fokus på lapidariet. (Samlingen af gamle gravsten). Kirkegårdsværge Jørgen Poulsen, Frederiks, viste rundt og orienterede om lovgivningen bag bevarelse af gamle gravsten. Der var mulighed for spørgsmål om Lapidariets fremtid, mange spurgte, og det er foreningens indtryk, at spørgsmålene vil blive inddraget i beslutningen om Lapidariets fremtid

 

 © Udarbejdet af ThiseWeb.dk