Kartoffeltyskerne på Alheden

Gå tilbage til forrige side

Generalforsamling 2007

Om generalforsamling i 2007:

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent.
  2. Formandens beretning – i tilknytning hertil aflægger Erik Hjorth beretning for museumsudvalget.
  3. Kassererens beretning
  4. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer for to år – på valg er Elsa Steen Ølgaard, Eigil Jensen og Anna Dürr (alle er villige til genvalg).
  5. Valg af 2 suppleanter for 1 år – på valg er Aksel Kramer og Søren Sørensen (de er villige til genvalg).
  6. Valg af revisorer – på valg er Karl Sørensen og Børge Laier.
  7. Valg af revisorsuppleant – på valg er Betty Rasmussen.
  8. Fastsættelse af kontingent – forslag uændret 100 kroner pr. person.
  9. Indkomne forslag
  10. Eventuelt

Referat

Der var mødt lige omkring 100 til generalforsamlingen. Steen Ølgaard blev valgt som dirigent. Formand Elsa Steen Ølgaard aflagde beretning og orienterede om kommende arrangementer, som kan ses under ”Aktiviteter” her på hjemmesiden. Kasserer Verner Dürr fremlagde regnskabet, der viser, at selvom foreningen i 2006 købte nye kopimaskiner og havde udgift til oprettelse af hjemmeside – éngangsudgifter på over 20.000 kroner – så blev der et pænt overskud. Det skyldes bl.a., at foreningen ved amternes nedlæggelse fik del i sammenslutningen af de lokalhistoriske arkivers formue. Kassebeholdningen er stadig god.

Til bestyrelsens genvalgtes Elsa Steen Ølgaard, Eigil Jensen og Anna Dürr. Som suppleanter genvalgtes Aksel Kramer og Søren Sørensen. Som revisor genvalgtes Børge Laier og Karl Sørensen. Som revisorsuppleant genvalgtes Betty Rasmussen.

Kontingentet er uændret 100 kroner årligt pr. medlem. Foreningen har knap 600 medlemmer, mange af dem er nye, som er kommet til efter den store medieomtale via TV og aviser i 2006.

 

Der var hele dagen stort salg fra foreningens salgsbod, hvor vi tilbyder en del bøger om kartoffeltyskerne, glasvarer med kartoffeltysker-logo, kort, mærkater, T-shirts med logo og muleposer med logo.Efter generalforsamlingen fortalte leder af Karup Lokalhistoriske Arkiv Inger Merstrand om den danske hedebondes liv – og om Mads Doss, den levende hedebonde bag Jeppe Aakjærs kendte sang om ”Mads Doss”.
Madkø

Inger Merstrand taler om hedebondens liv


Fællessang

Børge Winkler Jacobsen ved computeren med slægtsoplysninger

© Udarbejdet af ThiseWeb.dk