Kartoffeltyskerne på Alheden

Gå tilbage til forrige side

Aktuelle arbejdsopgaver

Bestyrelsens hovedarbejdsopgaver er efter bestyrelsesmødet i juni 2018:

Foreløbig planlægning af bustur 2019.

Gennemførelse af slægtstræf 2018 den 3.- 4. november.

Drøftelse af evt. museumsplaner i Grønhøj, herunder Sandkærgårdeladens fremtid og samarbejdet med foreningen "Liv på Alheden".samt Kartoffelens Univers.

Mindre nyindretning af museet i Grønhøj (Nye temaer, elektrikerarbejde m.v.).

Budget for 2020 med henblik på kontingentfastsættelse behandles på januarmødet efter oplæg fra økonomiudvalget til  forelæggelse på generalforsamlingen 13. april 2019


Opdateret 8. oktober 2018.

Arkiv:
Bestyrelsens arbejdsopgaver august- november 2016 var:

  • Evt. fornyelse af leasingkontrakt for kopimaskinen
  • Planlægning af slægtstræf november 2016.
  • Ny mindesten med alle kartoffeltyskernes slægtsnavne, (inklusive kvindernes!) leveres og og stilles op på Grønhøj Kro, muligvis i forbindelse med slægtstræf november 2016.
  • Udsendelse af medlemsblad september 2016 med indbydelse til slægtstræffet november 2016.
  • Samarbejde med Klosterlund Museum og Viborg Museum om ansøgninger til fonde vedrørende finansiering af Sandkærgårdeladens genopførelse.
  • Begyndende planlægning af Bustur 2017 til Schweiz på baggrund af forskerturen for 3 medlemmer af busudvalget.  Invitationen skal være klar til slægtstræffet.
  • Etablering af et slags medlemsforum, hvor medlemmer  kan lægge slægtsoplysninger ind og bestyrelsen kan offentliggøre mere interne foreningsrelevante oplysninger som årsregnskab m.v.
  • Planlægning af indhold til eventuel "Årets julegave".
Opdateret 28. august 2016.© Udarbejdet af ThiseWeb.dk