Kartoffeltyskerne på Alheden

Gå tilbage til forrige side

Eksempler på Kartoffeltyskerbygninger

Tanken er her, at bringe eksempler på bygninger, beboet af kartoffeltyskere. Der er i dag ikke flere originale bygninger. den sidste var laden fra Vestre Sandkærgårde, som der er planer om at genopføre ved Grønhøj Kro..
Vi bringer her to eksempler på kartoffeltyskerlader. Prototypen er fra landsarkivet i Viborg. Som man kan se på biledet af Sandkærgårdeladen, havde den enkelte bonde indflydelse på ladernes udformning, her ved et forhøjet midterparti.

Under dette menupunkt har vi samlet forskellige artikler om arbejdet med flytningen og nedtagningen af Sandkærgårdeladen. arbejdet med dens genopbygning vil løbende blive kommenteret her.

Der vil også komme flere billeder af kartoffeltyskergårde fra 1800-tallet.Opdateret 13. august 2018Tegning af lade, landsarkivet, Viborg

Oprindelig Sandkærgårdelade© Udarbejdet af ThiseWeb.dk