Kartoffeltyskerne på Alheden

Gå tilbage til forrige side

Kendte mindestene for de sydtyske kolonister


Mindesten i Grønhøj
Grønhøj

Ved foreningens museum ved Grønhøj Kro står der en sten, hvor alle de blivende slægters navne er opført på begge sider af stenen. Mandens slægtsnavn er opført til venstre - kvindens til højre for manden.
Stenen er udført på bestilling fra forening af stenhugger Frede Kriegbaum, Randers, der selv er kartoffetysker. Han har ydet et stort tilskud til arbejdet. Derudover er den finansieret af foreningens museumsformue.

Frederiks

Frederiks Kirkegård
Den mest kendte mindesten over kartoffeltyskere er stenen på Fredriks Kirkegård med 30 kartoffeltyskernavne primært med tilknytning til efterkommere fra Grønhøj og Havredal. Stenen blev rejst på privat initiativ i 1759 på 200-årsdagen for kolonisternes afrejse fra Frankrig. 

Kartoffelpigen
I forbindelse med 225-års jubilæumsfesten for Kartoffeltyskernes afrejse fra Frankfurt blev der i Frederiks afsløret en lille statue af Kartoffelpigen. Rundt om pigen er der små sentenser om kartoffelpigens liv, forfattet af Stine Bitsch-Larsen.

Stenen står i det lille anlæg i Frederiks by. Der, hvor Søndergade  krydser Banestien, er der et skilt, der viser ned til stenen.

Integration
I forbindelse med 250-årsjubilæumsfesten for kartoffeltyskernes afrejse fra Frankfurt. Skulpturen blev finansieret ved indsamling primært blandt firmaer og foreninger i Frederiksområdet. Kartoffeltyskerforeningen gav et bidrag på 5000 kr. til skulpturens fremstilling.
Mindestenen på Frederiks Kirkegård

Kartoffelpigen i Frederiks. Rejst i forbindelse med 225-årsjubilæet 1984 for kartoffeltyskernes afrejse til heden.

Ved 250-årsfesten 2009 for kartoffeltyskernes afrejse blev der ved Dagligbrugsen i Frederiks afsløret en skulptur: Integration til minde om kartoffeltyskernes integrationsproces i samfundet. Foreningen gav et tilskud til skulpturens fremstilling.

Kongenshus Mindepark
Udover mindestenen i Frederiks kender vi stenene i Kongenshus Mindepark, der dog er mest til minde om hedeopdyrkningen efter 1864 og derfor ikke er rettet specielt mod kartoffeltyskerne. Der findes dog to små stene til minde om kartoffeltyskerne ved indgangen til Mindedalen.

Resenfelde
Ved nedkørslen til de 4 gårde, der ved udflytningen i 1779 af 4 gårde fra Frederikshøj blev til kolonien Resenfelde, er der placeret en sten til minde om udflytningen. De 4 udflyttede kartoffeltyskere var: Gård nr. 1: Johann Conrad Kriegbaum og hustru Anna Catharina Dieder. Gård nr. 2: Siegmund Dürr (fra 1790 Johann Philipp Harritz), Gård nr. 3: Samuel Harritz med hustru Maria Margrete Schmand og Gård nr. 4:, Hans Jacob Dürr (fra 1801 Johannes Kriegbaum).

Randbøl Hede
På Randbøl Hede kender vi  kun 1 mindesten, rejst på initiativ af efterkommere af slægten Oehlenschläger. Den blev rejst i kolonien Frederiksnåde i 1960 ved 200-års festen for slægten Ohlenschlægers bosættelse i kolonien som et inde om koloniens katolske beboere

Rens, St. Jyndevad
Den sydtyske hverver Moritz og dennes agenter fortsatte mod regeringens ønske hvervningen efter 1761. På det tidspunkt var det imidlertid ikke muligt at skaffe flere pladser på Alheden med tilliggende heder samt Randbøl Hede. Regeringen besluttede derfor, at de senere tilkomne skulle bosættes i det daværende hertugdømme Slesvig - hvortil en del af Sønderjylland hørte - bl.a. Rens ved St. Jyndevad - men også andre steder omkring den nuværende grænse. 
Rens Lokalhistorie har i nogle år været aktiv, vedr. kolonisthistorien. det kulminerende med afsløringen af en mindesten på Pebermarksvej, hvor den krydser den gamle grænsevej på selve 250-årsdagen for kolonisternes ankomst til Rens 12. oktober 1762.

Mindestenen ved indgangen til Mindedalen i Kongenshus Mindepark til minde om kartoffeltyskerne i Havredal

Mindesten ved indgangen til Kongenshus mindepark. En af foreningens schweiziske gæster fra Schiers peger på navnet Bitsch - der kom netop fra Schiers i Schweiz

Mindedalen I Kongenshus Mindepark. Foreningens scvhweiziske gæster på besøg.

Stenen ved Resenfelde

Nedkørslen til kolonien Resenfelde

Mindestenen rejst af Oehlenschlägerslægten til minde om de katolske indvandrer.

Mindestenen i Rens til minde om 250-års jubilæet 2012 for de første sydtyske kolonisters bosættelse i kolonien i Rens.

Mindestenen i Rens med vejviserskilte og kilometerangivelser til Alheden, Volga og andre steder af interesse for de sydtyske kolonister (kartoffeltyskere)

Friedrichsfelde
Inden for de seneste år har vor sydslesvigske venskabsforening Plaggenhacke gjort et stort arbejde for at udbrede kendskabet til den samlede historie om indvandringen af de såkaldt sydtyske kolonister med specielt fokus på Sydslesvig. Efter et besøg i Frederiks besluttede de at rejse en mindesten i Friderichsfelde over de sydtyske kolonister, der kom til Sydslevig i årene 1761 - 1765. I forbindelse med mindestenen er der oprettet et lille museum. Nærmere oplysninger om dette hos Plaggenhacke - se under linket: http://www.plaggenhacke.de/

Jörl
Udover enkelte mindre mindesten placeret i nogle af de sydslesvigske kolonier er der også 18. maj 2013 på initiativ af Plaggenhacke opsat en mindesten i Jörl til minde om de, der i utilfredshed med forholdene drog videre til Volga.

Kolonistgården Neu Duvenstedt
Endelig skal her også nævnes kolonistgården i Neu Duvenstedt. Der er ikke en mindesten der, men til gengæld er der et lille museum inspireret af kolonisternes forhold i de første år efter ankomsten.

Opdateret den 12. august 2021
Området ved Friedrichsfelde med mindesten og museum.

Stenen til minde om de sydslesvigske kolonister, der drog videre til Volga.

Mindestenen i Friedrichsfelde

© Udarbejdet af ThiseWeb.dk