Kartoffeltyskerne på Alheden

Gå tilbage til forrige side

Indmeldelse - kontingent - vedtægter

Indmeldelse til sekretæren Anna Dürr på mail: sekretaer@kartoffeltysker.dk

Kontingentet for 2018 er 110 kr. årligt og skal være betalt senest 1. april. Det kan betales på kontoen i Andelskassen - husk at påføre medlemsnummer ud over navn! Skal kontingentet betales via Netbank til:
Andelskassen Viborg, Konto: 59595000130
IBAN kontonummer:DK5659590005000130
SWIFT-adresse/BIC:DANBDK22


I undtagelsestilfælde kan der træffes særaftale med kasseren Svend Aage Rasmussen om kontantbetaling til generalforsamlingen. Der vil i medlemsbladet for februar blive skrevet mere om dette.  
.

Foreningens vedtægter kan ses ved klik på nedenstående PDF-fil eller vedlagte billede. (Billedteksten kan forstørres ved hjælp af den enkelte computers zoomfunktion.)


Opdateret 18. juni 2018


Åbn: Vedtægter for efterslægtsforeningen 2018.pdf (0,07 MB), klik her.
 © Udarbejdet af ThiseWeb.dk