Kartoffeltyskerne på Alheden

Gå tilbage til forrige side

Indmeldelse - kontingent - vedtægter

Indmeldelse til sekretæren Anna Dürr på mail: sekretaer@kartoffeltysker.dk

Kontingentet for 2021 er 125 kr.Det kan betales på kontoen i Sydbank - husk HELST at påføre medlemsnummer ud over navn! - på konto:
Sydbank
Reg.nr. 7045 kontonummer 1211810

IBAN: DK2570450001211810

BIC/SWIFT: SYBKDK22


I undtagelsestilfælde kan der træffes særaftale med kasseren Svend Aage Rasmussen om kontantbetaling. .  
.
Foreningens vedtægter kan ses ved klik på nedenstående PDF-fil eller vedlagte billede. (Billedteksten kan forstørres ved hjælp af den enkelte computers zoomfunktion.)


Opdateret 24. februar 2021.


Åbn: Vedtægter for efterslægtsforeningen 2018.pdf (0,07 MB), klik her.
 © Udarbejdet af ThiseWeb.dk