Kartoffeltyskerne på Alheden

Gå tilbage til forrige side

Slægtstræf 2015 7.- 8. november


Medlemmmerne hører Nyt om foreningen.(Klik på billedet for stort format)

Årets slægtstræf afholdtes i dagene 7.- 8. november på Aktivitetscentret, Park Alle 2, Frederiks. Begge dage kl. 10 - 17. Lørdag var der dog bustur på heden fra kl. 9.30 og fotogensynsfest kl.18.00.

Busturen på heden omtales nærmere under menupunktet tur på Heden.
Selve træffet åbnede som nævnt kl. 10. Det første, der mødte deltagerne var foreningens udstilling om foreningens rejse til de Volgatyske områder, hvor flere slægtninge med til kolonisterne på Heden bosatte sig efter invitation fra Katharina den Store. (Se særskilt menupunkt om dette under Rejser, andre lande) Udstillingen var aktuel som baggrund for foreningens tilbud om en tur til Sct. Petersborg i Katharina den Stores fodspor september 2016.
Derudover vistes for første gang en udstilling om besøget fra foreningens venner fra Bitschhjembyen Schiers i Schweiz, en by, som igen inden for få år bliver et af målene for foreningens busture.
Som sædvanlig kom mange både lørdag og søndag og søgte oplysninger om deres slægter. Der var flere nye, der kun i begrænset omfang vidste noget om kartoffeltyskerne, medens andre fik udfyldt nogle huller i deres slægtstavler, ligesom der generelt var en stor erfaringsudveksling. 

Eftermiddagsprogrammet byder traditionelt på nyt om foreningens arbejde ved foreningens formand.

Efter orienteringen om lørdagen deltog 80-100 medlemmer i afslutningen på foreningens 30-års jubilæumsarrangementer med sange om kartoffeltyskerne. Erik Hjorth ledsagede sangene med spil på harmonikaen - rigtig flot. Der er noget særligt ved harmonikaspil!
De udvalgte sange spændte fra 150-års festen i 1911 i Frederiks, (jo, kolonisterne kom til Viborg i 1759 - men alligevel!) til de efterfølgende jubilæer i 1959, hvor stenen på Frederiks Kirkegård blev afsløret og 1984, med afsløringen af Kartoffelpigen i et lille anlæg i Frederiks.  Sangudvalget var bevidst lagt med hovedvægten på tiden før foreningens stiftelse i respekt for de, der lagde fundamentet til foreningens stiftelse i 1985. ("Nutiden" blev markeret i august med en jubilæumsfest.)
Sangene blev kædet sammen af foreningens formand med små kommentarer om datidens syn på kartoffeltyskerne i forhold til den viden vi har i dag.

Søndag eftermiddag var der pænt fremmøde til den musikalske underholdning med Jørgen Bitsch, en meget populær musiker kendt fra foreningsoptrædender og kræmmermarkeder - ud over, at han er kartoffeltysker.

Opdateret den 10. november 2015

Foreningens litteratursamling om kartoffeltyskerne og deres hjemstavn studeres.

Udstillingen om foreningsrejsen til Volga maj 2014 studeres.

Nogle af deltagerne på turen på heden får forklaret Mindestenene, der står på vejen ned til Mindelunden på Kongenshus Mindepark.

Erik Hjorth akkompagnerer på Harmonikaen til sangeftermiddagen lørdag.

En mindre gruppe udveksler viden om deres slægtsoplysninger

Jørgen Bitsch underholdt søndag eftermiddag.

Foreningens formand kædede lørdag kartoffeltyskersangene sammen med historien, her med et billede, der viser Frankfurts Römer, hvorfra de første kartoffeltyskere vandrede august 1759.© Udarbejdet af ThiseWeb.dk