Kartoffeltyskerne på Alheden

Gå tilbage til forrige side

Generalforsamling 25. april 2015 med minislægtstræf


Ordinær generalforsamling lørdag den 25. april 2015.

Dagen startede med et minislægtstræf.

Kl. 14.15 bød formanden velkommen til generalforsamlingen.
Erik Hjorth valgtes som dirigent.
Formanden aflagde bestyrelsens beretning, der blev godkendt efter et enkelt spørgsmål om muligheden for at få meddelelser m.v elektronisk. Muligheden eksisterer i dag.
Beretningen er i sin helhed vedlagt nedenstående.

Regnskabet blev efter kasserens fremlæggelse godkendt 

Kontingent blev fastsat uændret til 100 kr. årligt.


Aksel Kramer,
Anna Dürr og Eigil Jensen blev alle genvalgt for en 2-årig periode ligesom Jens Maul genvalgtes som suppleant for 2 år.

Børge Laier genvalgtes som revisor for  2 år.

Som afslutning på generalforsamlingen udnævntes foreningens næstformand Jan Hyllested i anledning af foreningens 30-årasjubilæum til æresmedlem.

Efter generalforsamlingen  begrundede formanden hvorfor Jan var blevet bedt om at fortælle om sit arbejde med slægtsforskning i Tyskland. En forskning, vi  har stor nytte af i foreningen -og som hovedbegrundelsen for udnævnelsen af Jan til æresmedlem.

Jan fortalte spændene om de udfordringer, det giver at slægtsforske i Tyskland samt om de muligheder, der i dag er via nettet for at skyde genvej til de tyske slægtsoplysninger, som sjældent kan findes direkte ved generel søgning på nettet.
Efter oplægget var der stor spørgelyst.

O
pdateret 26. april 2015


Åbn: Beretning 2015 .pdf (0,14 MB), klik her.
 © Udarbejdet af ThiseWeb.dk