Kartoffeltyskerne på Alheden

Gå tilbage til forrige side

Sandkærgårde. Kommentar i Viborg Stifts Folkeblad 20. maj 2014

Nedenstående bringes et debatindlæg om ladens nedtagning og placering inden den endelige beslutning om Grønhøj blev truffet.

Kartoffeltyskerladen – Havredal ikke mere naturlig end Klosterlund.
(Bragt i Viborg Stifts Folkeblad den 21. maj 2014 efter godkendelse i bestyrelsen.)

Kartoffeltyskerladen er fortsat til debat. I Viborg Stifts Folkeblad 5. maj udtaler Ingelise Sterups sig som formand for Havredal Borgerforening - og kartoffeltysker. I april tog hun for første gang i 3 år ordet på et møde i kartoffeltyskerforeningen – uden at få opbakning til et helt legalt ønske om at få laden til Havredal på Klosterlunds bekostning. Debatten ønskes så tilsyneladende videreført i pressen. Nuvel, selv om foreningsuenigheder mest naturligt drøftes i foreningen, ser vi det og andre reaktioner på vor anbefaling som engagement og opbakning til ladens bevarelse. Derfor vort ønske om at uddybe, hvorfor vi ser Klosterlund som ladens fremtid. 

Klosterlund ligger i udkanten af et område, hvor de fleste kartoffeltyskere bosatte sig. I 1760 var der planlagt 30 huse i hver af de to store kartoffeltyskerbyer Grønhøj og Havredal. I de øvrige kolonier ned mod Klosterlund var planlagt 40.  December 1760 var der imidlertid opført 35 huse i kolonierne ned mod Klosterlund og 25 huse i Havredal. Omkring den tid, laden blev flyttet til Sandkærgårde, var der i 1798 tilsammen i Grønhøj og Havredal 35 gårde - uden for fandtes i alt 59 gårde. Hvordan disse tal giver Havredal en særlig naturlig historisk ret til laden, forstår vi ikke.  – specielt ikke, når Klosterlund er en enestående mulighed for at få den i et eksisterende, aktivt museumsmiljø – i øvrigt hjemmet for den person, der stod for hedens opmåling,

Det er trist, hvis vi forpasser muligheden for fremtidssikring af laden i et eksisterende, levende miljø, hvor kartoffeltyskerne bliver en del af ”den store historie” om heden og dens opdyrkning. Mange flyttede fra de mindre bysamfund, men de er en vigtig del af historien.

Vi ved, Det ny Havredal har en prisværdig ungdomsuddannelse af høj kvalitet.  Vi forstår skolens ønske om at få laden, så den i bedste fald om måske 2 – 3 år kan forbedre skolens uddannelse. Heldigvis kan skolens uddannelser gennemføres uden laden. Dertil kommer, at Klosterlund har tilbudt et samarbejde med Det ny Havredal om laden og museet som fast praktiksted i Klosterlund – endda helst i et museumsmæssigt samarbejde med Viborg, jf. museumslovens regler om museernes pligt til samarbejde.  

 Ladens tidligere ejere, nuværende ejer på Sandkærgårde, direkte efterkommer af kartoffeltyskerslægten Bärtel, der opførte laden i Grønhøj, deler vort ønske om laden som en del af et museum for historien om alle kartoffeltyskerne. Ønsket støttes af andre medlemmer af Bärtelslægten, både i bestyrelsen og på vore møder. De støtter klart, at den bliver opført i Klosterlund og ønsker, den ikke bruges til kommercielle formål. Juridiske var det desværre ikke muligt med sådanne klausuler.

Vi anerkender og har stor respekt for, at der blandt kartoffeltyskere er og har været forskellige synspunkter på ladens placering, også i vor forening. Ingen har patent på at være den eneste repræsentant for kartoffeltyskerne. Heller ikke selv om vi som forening med mere end 700 medlemmer, diskussioner på 8 møder, 3 generalforsamlinger, udførlige omtaler i medlemsblade og på vor hjemmeside mener at tale med en vis opbakning, Vi har fuld respekt for de følelser og motiver hos den kartoffeltysker, der overdrog laden, den sidste bygnings fra vedkommendes slægtsgård, til fælles ejerskab mellem Viborg og Klosterund. Om Ingelise Sterups med sin udtalelse den 5. maj udtrykker tilsvarende respekt eller taknemmelighed over, at ejeren gav en bygning fra slægtsgården til fælles eje for alle kartoffeltyskere, overlader vi til andre at vurdere, men bevarer en stille undren. Havde vi som forening ikkeudvist respekt for ejerne, var laden blevet væltet uden mulighed for genopførelse – og der ville i dag ikke være mulighed for at diskutere ladens fremtid med et museumsmæssigt indhold, der efter mere end et år endnu ikke er udarbejdet.

 

 Vi har også en stille undren over, at Havredal Borgerforening først engagerede sig i debatten, da vi sammen med de tidligere ejere og Klosterlund var klar til at tage laden ned og genopføre den i Klosterlund – men som det blev sagt, den slags kommer man ud for!! Vi ved, at Borgerforeningen og andre i 2011 kunne have kæmpet for at få laden til Grønhøj, hvor den oprindeligt stod, da det dengang igangværende projekt i 2011 blev opgivet og ”banen” var fri. Hvorfor det ikke skete, ved vi ikke. I respekt for de lokale kræfter blandede vi os ikke.  Den respekt for vort projekt og ejernes ønsker møder vi så ikke i dag fra de, der er uenige med os. Den udtalte interesse for at høre kartoffeltyskerforeningens synspunkter, glæder os – med en stille undren over, hvorfor vi så kun ad omveje hørte om de møder, hvor Havredalplanerne blev præsenteret og drøftet, så vi var nødt til at invitere os selv for at fortælle, hvad vi mener. Og til sidst med endnu en stille undren over, at nogen ønsker at tage imod en slægtsgårdbygning, når giveren ønsker andre som modtagere.

 Aksel Kramer

Formand for Kartoffeltyskerne på Alheden.

 

© Udarbejdet af ThiseWeb.dk