Kartoffeltyskerne på Alheden

Gå tilbage til forrige side

Krodag 31. august 2014, Randbøl hede.


Årets krodag afvikledes den 31. august 2014.

84 medlemmer mødtes til morgenkaffe på Hovborg kro, hvor der blev orienteret lidt om dagens program.

Efter kaffen kørte vi med 2 busser fra Brørup Turistfart ud til den gamle koloni i Frederiksnåde. Her fik vi en rundvisning i området ved Kulturhistoriker m.v. og Naturvejleder Gert Hougaard Rasmussen, Naturstyrelsen, Gjøddinggaard.

Vi fik en grundig orientering - og en forklaring på, hvorfor mindestenen til ære for de katolske kartoffeltyskerfamilier (øverst til venstre) desværre ikke længere står på sin oprindelige plads. Derefter så vi lergraven, hvor familierne gravede det ler, der blev brugt i husene.

Næste stop var den tidligere koloni Moltkenberg, hvor lutheranerne boede. I dag er der desværre ingen rester fra kolonitiden.

Der blev et kort ophold på heden, hvor vi gik et kort stykke af Vorbasse studevej i fodsporet af de første kolonister, der formodentlig også har gået på netop den vej. Efter en forklaring om området kørte vi videre til et stop i de reformertes koloni Frederikshåb, inden  vi gjorde et kort ophold ved det relativt nye Naturrum ved Kirstineslyst og så udstillingen om Randbøl Hede og historien om kartoffeltyskerne.

Dagen afsluttedes med Hovborg kros overdådige frokostbuffet.

Opdateret 1. september 2014

Her stod katolikkernes mindesten. Vi får fortalt hvorfor den flyttedes.

Der lyttes til oplysningerne om Frederiksnåde - de katolskes koloni.

Gert Hougård Rasmussen og gruppen ved markerne i det tidligere Frederiksnåde

Lergraven, hvor kolonisterne hentede ler til deres huse, i Frederiksnåde.

Gruppen ved Lergraven i Frederiksnåde.

Et af de gamle husskeldiger ved Frederiksnåde.

Vandring på Vorbasse Studevej.

Vi går i forfædrenes fodspor på Vorbasse Studevej.

Randbøl hede som der ser ud - og så ud, da kolonisterne vandrede på studevejen. Det var dette landskab, der mødte kolonisterne, der kom fra det frodige Odenwald.

Vorbasse studevej med udsigt til sandflugtsklitterne.

Matrikelkort over den centrale del af det oprindelige Frederikshåb, hvor de reformerte boede.

Matrikelkort over Frederikshåb efter udflytningen af gårdene.

Sidste mål for turen var Naturrum ved Kirstineslyst, hvor der er udstilling om såvel Randbøl Hede generelt som om kartoffeltyskerne på heden.© Udarbejdet af ThiseWeb.dk