Kartoffeltyskerne på Alheden

Gå tilbage til forrige side

Kartoffeltyskermueum - RAF-mindesten - Morten Korch - er der en sammenhæng?


Besøgende på kartoffeltyskermuseet i Grønhøj har siden 25. maj 2013 set en helt ny adgangssti til muset. Hvor der før var et tæt buskads, er der nu en åben plads med en sten til minde om 7 RAF-flyvere, der omkom, da deres fly blev skudt ned over Grønhøj 25. september 1942.

Stenen er blevet til på privat initiativ. Den har ikke noget egentligt med kartoffeltyskerne at gøre - selv om nogle bestyrelsesmedlemmer og andre kartoffeltyskere som privatpersoner deltog ved afsløringen af stenen. Af museets gæstebog fremgår det dog, at en del besøgende ikke skelner mellem de forskellige områder på Grønhøj Kros jorder, men ser det som et samlet hele. På den måde er opstillingen af mindestenen med til at øge kendskabet til kartoffeltyskermuseet, hvilket foreningen selvfølgelig ser som noget positivt.

Udsnit af deltagerne ved afsløringen af RAF-mindestenen den 25. maj 2013 - med et af kartoffeltyskerforeningens bestyrelsesmedlemmer, der deltog i egenskab af andre private gøremål.

Tilsvarende har det været positivt med indvielsen af Morten Korchmuseet den 4. maj 2013 på Grønhøj Kro. Selv om det også er et landbrugsmuseum, og derved sagtens kunne være et supplement til en udstilling om mange af kartoffeltyskernes efterkommeres arbejde som landbrugere, er der dog  heller ikke her nogen direkte sammenhæng eller forbindelse mellem museerne.
Af kartoffeltyskernes gæstebog fremgår det også her, at mange betragter museumsbesøgene som et hele - selv om der er gratis adgang til kartoffeltyskermuseet.
Selv om der altså ikke er en direkte sammenhæng mellem Grønhøj Kro, Kartoffeltyskermuseet, Morten Korch og RAF-mindestenen, har det allerede vist sig, at placeringen inden for et lille område på Grønhøj Kros jorder giver en positiv besøgseffekt for området.

Opdateret den 14. juli 2013© Udarbejdet af ThiseWeb.dk