Kartoffeltyskerne på Alheden

Gå tilbage til forrige side

Afholdte aktiviteter - Besøg fra Schweiz


Trachtengruppe Schiers (Dragtgruppe) fra Bitschjembyen i Schweiz besøgte os i 2013 Jylland på deres årlige foreningstur. Da de var værter for os under vore besøg i Schiers 2012, ønskede de at arrangere rejsen i et delvist samarbejde med os.

Repræsentanter for kartoffeltyskerne mødte derfor op sent onsdag aften, da 22 medlemmer af gruppen i højt ankom ankom til Viborg sent onsdag aften den 8. maj.
Karin Willi, dansker bosat i Schiers, i højt humør som den første ude af toget i Viborg

Schweizerne modtages på perronen i Viborg af repræsentanter fra bestyrelsen for Kartoffeltyskerne på Alheden.

På vej til den ventende bus fra Viborg Turisttrafik

Klar til ombordstigning ved bussen fra Viborg Turisttrafik

De havde ønsket at besøge heden fredag den 10. maj, hvorfor vi stod for den dags program. Turen gik over Dollerup Bakker og videre til nogle af de ejendomme, hvortil kolonisterne flyttede ud i 1776 og 1793 og som i dag ligger på den opdyrkede del af heden inden der blev holdt pause i Kongenshus Mindepark med festpladsen. På vejen tilbage til frokosten på Grønhøj kro blev der gjort holdt ved Frederiks kirke og mindestenen.

Efter besøg i kartoffeltyskermuseet gik turen tilbage til Viborg inden aftnens fest på Mønsted kro.
Kongenshus Festplads med mindestenene for hedens opdyrkere besøges

Stenen med Bitsch studeres af en nuværende Schiersbeboer.

Gruppen i mindedalen. Heldigvis i tørvejr, selv om påklædningen viser, de var forberedt på alt.!

Gruppen ved Kartoffelpigen i Frederiks

Maja Lise Engelhardts altertavle i Frederiks kirke. Tavlen imødekommer såvel lutheraneres ønske om et Jesusbillede som de schweiziske calvinisters ønske om en kirke uden billeder - til minde om de reformerte kolonister i Havredal.Gruppen i Frederiks kirke

På Frederiks kirkegård ved mindestenen.

Her får gruppen vist mindestenen på Frederiks kirkegård ved kartoffeltyskerforeningens formand.

I alt 91 deltog i festaftnen, der for en stor dels vedkommende også var en gensynsfest for deltagerne på vor ture til Schweiz i 2012.
Rindsholmsangerne indledte med et populært repertoire af danske og tyske sange. Medlemmer af Foreningen for Uldjydernes Folkedanserfestival, F.U.F. havde velvilligt stillet sig til rådighed og gav en forrygende opvisning i danske folkedanse akkompagneret af 3 folkemusikere, alle iklædt danske folkedragter. Schweizerne optrådte derefter i deres folkedragter til afslutning med et muntert program af typiske og traditionelle schweiziske sange og danse. 

En særdeles vellykket aften efter reaktionerne at dømme.Velkomsten på Mønsted kro

De uldjyske folkedansere efter deres optræden.

Snakken gik lystigt under middagen på tværs af grupperne


Og så optrådte de schweiziske gæster i deres folkedragter.


Mor og datter jodler og spiller med koret i bagggrunden.

Schweizernes kor synger til dansenDragtgruppens formand Isabelle Meier og Karin Willi uddeler små gaver til kartoffeltyskerforeningen som tak for samarbejdet.

F.U.F. danserne står i kulissen, klar til den flotte inddansning til tonerne fra de tre deltagene uldjyske spillemænd.
Uldjyske musikanter spiller til dansen fra Uldjydernes Folkedanserfestival F.U.F.

Karen Willi, Schiers, i snak med uldjyderne om de danske folkedragters oprindelse.

Rindsholmsangerne er her ved at gøre klar til deres vellykkede optræden


"Savføreren" fra Rindsholmsangerne.

© Udarbejdet af ThiseWeb.dk